Uutiset Kala, Metsä, Riista, Ruoka, Ympäristö

Toukokuun alussa 4.–5.5. järjestettyjen Lapin poro- ja kalapäivien esitykset sekä yhteenvedot pyöreiden pöytien keskusteluista löytyvät Luken verkkosivujen kautta. Pyöreiden pöytien keskustelujen yhteenvedot sisältävät muun muassa poro- ja kalatalouksiin liittyviä kehittämistarpeita ja -ideoita elinkeinojen, hallinnon, tutkimuksen ja koulutuksen näkökulmista.

Poro- ja kalapäivät olivat laatuaan ensimmäiset, joissa tarkasteltiin poro- ja kalatalouksien kehittämistä samoilla päivillä. Päivillä keskusteltiin molempien alojen tulevaisuudesta: mihin ne ovat kehittymässä ja miten niitä pitäisi kehittää; uusista tuotteista, kalastuksen hyödyntämättömästä potentiaalista ja miten se saataisiin käyttöön; miten nuoria autettaisiin yrittämisen alkuun, matkailusta osana poro- ja kalaalouksia. Keskusteltiin myös elinkeinojen haasteista: ilmastonmuutos, tuhot, jalostamiseen liittyvät ongelmat, lainsäädännön vaikutukset ja liiallinen byrokratia ja sen purkaminen.

Ensimmäinen päivä päättyi paneelikeskusteluun, jossa asiantuntijoina toimivat vasemmalta alkaen Hannu Linjakumpu, Pentti Pasanen, Päivi Kainulainen, Risto M. Ruuska, Kirsi-Marja Korhonen ja Kirsti Kustula. Valokuva: Sinikka Jortikka, Luke.

Alustajina oli asiantuntijoita eri toimialoilta. Erityisen kiitoksen ansaitsevat elinkeinonharjoittajat, jotka toivat esille elinkeinojen näkökulmia ja tarpeita monissa esityksissä ja puheenvuoroissa.

Lapin poro- ja kalapäivien järjestämisestä vastaavat Luonnonvarakeskus (Luke), Saamelaisalueen koulutuskeskus, Paliskuntain yhdistys, Lapin kalatalouden toimintaryhmä, Turun yliopisto ja Lapin yliopisto, Arktinen keskus.

Katso myös