Uutiset Ilmasto, Maaseutu, Maatalous, Ympäristö

Vuoden 2021 poro- ja kalapäivät järjestetään 25.8. Kuusamossa. Tilaisuuteen aiemmin ilmoittautuneet voivat osallistua päivään Kuusamotalolla ja iltatapahtumaan 24.8. Molempien tilaisuuksien järjestelyt hoidetaan koronaohjeistusten mukaan. Kaikilla aihepiiristä kiinnostuneilla on mahdollisuus seurata poro- ja kalapäiviä suorana lähetyksenä YouTuben kautta.

Tilaisuus suorana kello 10–15 Youtuben kautta

Päivän aikataulu

Kolmansilla Poro- ja kalapäivillä pureudutaan siihen, miten samoilla alueilla ja jaettujen luonnonresurssien äärellä voidaan toimia pitkäjänteisesti, niin että mahdollisimman monille olisi tilaa. Poronhoitoalueella perinteiset elinkeinot, poro- ja kalatalous, kohtaavat yhä enemmän matkailun, maanviljelyn, metsätalouden, haaskakuvauksen ja muiden luonnonkäyttäjien toimintoja.

Seminaarin järjestää Luonnonvarakeskus yhteistyössä Naturpolis Oy:n, Paliskuntain yhdistyksen ja Kuusamon kaupungin kanssa.

Ohjelma ja poimintoja esityksistä

Päivän aikana esitelmistä vastaavat Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Arktisen keskuksen tutkijat sekä keskeiset hallinnon edustajat. Mukana on myös käytännön toimijoita.

Poroaiheita:

Luken tutkimusprofessori Ilpo Kojola esittelee tutkimushanketta, jossa selvitetään suurpetojen ruokinnan vaikutusta porotalouteen. Tutkimuksessa selvitetään ruokintapaikoilla käyvien karhujen määriä ja miten ruokintapaikat vaikuttavat porojen liikkumiseen ja käyttäytymiseen. Tutkimuksen aineiston kerääminen on loppusuoralla. Sitä on tehty kesinä 2020-2021 Oivangin, Hossa-Irnin ja Hallan paliskunnissa. Ulostenäytteitä on kerätty 24 ruokintapaikalta. Osa ruokintapaikoista on yksityisten, osa liittyy lähinnä kaupallisiin matkailupalveluihin kuten karhujen katselu ja kuvaaminen. Tutkimus valmistuu vuoden 2022 aikana.

Päivän muut poroaiheet

  • Porotalouden tulevaisuustyöryhmä ja ajankohtaiset asiat, Tapani Sirviö, maa- ja metsätalousministeriö.
  • Poronhoidon, asutuksen, lomarakentamisen ja maatalouden välisistä ristiriidoista ratkaisuihin, Juha Hiedanpää, Luke.
  • Porotalous muuttuvassa ilmastossa – reagointia ja pärjäämistä vai suunniteltua sopeutumista? Sirpa Rasmus, Arktinen keskus.
  • Hupeneva elintila, Anne Ollila, Paliskuntain yhdistys.

Kala-aiheita

Kyttyrälohia Tenojoella

Luken tutkimusprofessori Jaakko Erkinaro puolestaan kertoo tuoreet kuulumiset Tenojoen lohikantojen tilasta ja miten siellä tutkimus etenee. Tenojoen lohikantojen tila on ollut viimeisten vuosien aikana selvästi aiempaa heikompi. Vuoden 2020 seurannoissa havaittiin seurantajaksojen pienimpiä lohimääriä. Norjan ja Suomen viranomaiset kielsivät lohenkalastuksen vuonna 2021 sekä Tenojoen vesistössä että Tenovuonossa ja läheisellä Jäämeren rannikolla. Toinen haaste alueella on vieraslaji kyttyrälohi, joka on levinnyt laajalle alueelle Pohjois-Atlantilla etenkin vuodesta 2017 lähtien. Tenojokeen ja muihinkin Jäämeren alueen lohijokiin kesällä 2021 nousseet kyttyrälohimäärät ovat huomattavasti suurempia kuin koskaan aiemmin. Vieraslajin mahdollisia vaikutuksia alkuperäisiin lohikantoihin ei vielä tunneta hyvin.

Päivän muut kala-aiheet

  • Pienten voimaloiden purku: Pienten voimaloiden purkuprosessit ja niiden merkitys vaelluskalakantojen vahvistamisessa – Kuusinkijoen tapaus, Antti Iho, Luke.
  • Rajajokien erityispiirteitä viranomaisnäkökulmasta, Maare Marttila, Lapin ELY-keskus.

Päivän päättää

  • Mitä poroista ja kaloista tulee tietää 2020-luvulla? Näkökulmia tuleviin tutkimus- ja seurantatarpeisiin. Luken ohjelmajohtajat Mikko Kurttila, Meri Kallasvuo ja Katja Holmala
  • Loppuyhteenveto