Uutiset Maatalous, Puutarha

Luonnonvarakeskus (Luke) on julkaissut maatalousinfo.fi-sivustollaan Pohjoismaiden ensimmäisen porkkanakempin lentoennustemallin. Malli ennustaa säätekijöiden perusteella porkkanakempin lentoriskiä, mikä helpottaa viljelijöitä tarkkailun ja torjunnan ajoittamisessa. Palvelu on vapaasti käytettävissä Luken Maatalousinfo-palvelussa.

– Siinä se nyt lopulta on. Tämän olen halunnut nähdä viimeiset 20 vuotta, riemuitsee Luken erikoistutkija Anne Nissinen.

karttakuva: Porkkanakempin lennon riskiä ei ole vihreillä alueilla, keltainen ilmaisee vähäistä riskiä, oranssi kohonnutta riskiä ja punainen suurta riskiä. Kartta on piirretty 1.7.2018 säädatan perusteella.
Porkkanakempin lennon riskiä ei ole vihreillä alueilla, keltainen ilmaisee vähäistä riskiä, oranssi kohonnutta riskiä ja punainen suurta riskiä. Kartta on piirretty 1.7.2018 säädatan perusteella.

Innostunut reaktio kumpuaa porkkanakempin lentoennustemallin ensimmäisistä karttakuvista. Karttakuvat on tosin laskettu vuodelle 2018, koska säätietoja tältä kasvukaudelta ei ole vielä niin pitkälle saatavissa, että kempin lentoriski olisi mallin mukaan kohonnut.

kuvituskuva: Porkkanakempin vioitusta porkkanan taimessa. Kuva: Anne Nissinen
Porkkanakempin vioitusta porkkanan taimessa. Kuva: Anne Nissinen

Miksi ennustemalli on niin tärkeä?

Porkkanakemppi on porkkanan pahin tuholainen Suomessa, kuten myös Norjassa ja Ruotsissa. Kempin aiheuttama tuho, lehtien kihartuminen, johtaa heikkoon juurenkasvuun ja sadon alenemiseen. Tämä tapahtuu nopeasti. Lehtien kihartuminen tulee näkyviin kahdessa päivässä syönnin alkamisesta, joten torjuntatoimilla on kiire.

Lisäksi käytettävissä olevia tehoaineita on vähän, joten torjunta pitäisi saada ajoitettua tarkasti suurimpiin syöntipaineisiin. Ennusteen lisäksi on syytä tarkkailla kasvustoa aktiivisesti, silloin kun lennon riksi on kohonnut tai suuri.

Porkkanakempin lentoennusteessa pohjana on tehoisan lämpösumman kertymä, mutta mallia on tarkennettu käyttäen apuna edeltävien päivien säätietoja.

– Aineistossa on paljon vuosien välistä vaihtelua, siksi oli olennaista tarkentaa mallia, selittää erikoistutkija Lauri Jauhiainen.

Tietyillä lämpösummakertymillä riski oli olemassa, mutta riskin suuruus vaihteli huomattavasti vuodesta ja alueesta toiseen. Muutaman edellisen päivän säätietojen tarkastelu auttoi löytämään tarkentavia elementtejä, oikeastaan ehdon, jolla porkkakempit lähtivät porukalla liikenteeseen.

Riskiennuste näyttää tilanteen kuluvaan päivään saakka, koska kaikista tarvittavista säätiedoista ei ole saatavilla ennustetta tuleville viidelle päivälle. Ensi vuonna pyritään siihen, että kaikki tarvittavat tiedot olisivat käytettävissä myös viiden vuorokauden ennusteeseen.

kuvituskuva: Porkkanakärpäsen toukan vioitus porkkanassa. Kuva: Anne Nissinen
Porkkanakärpäsen toukan vioitus porkkanassa. Kuva: Anne Nissinen

Miksi malli saatiin vasta nyt?

Mallin rakentamisessa on käytetty Luken omia porkkanakempin havaintoaineistoja. Ratkaisevaa oli, että saatiin Maiju ja Yrjö Rikalan puutarhasäätiön rahoituksen lisäksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta yhteisrahoitus, jonka turvin havaintoaineistot ProAgria Länsi-Suomen tietokannasta saatiin muokattua saamaan muotoon.

Tämä yhdistetty havaintoaineisto tarjosi riittävästi erilaisia vuosia ja paikkakuntia, minkä jälkeen vaihtelun syitä saatiin mallinnettua. Mallin tarkistamista varten on saatu havaintoaineistoa myös joiltakin viljelijöiltä.

Porkkanakemppimalli on ensimmäinen laatuaan. Vastaavaa ei ole tarjolla muissakaan Pohjoismaissa. Tiedot lasketaan ennustemallin mukaisesti Ilmatieteenlaitoksen Lukelle toimittamasta sääaineistosta ja visualisoidaan karttapohjalle eri väreinä. Mallin tuottaman tiedon tulkinta kartalta on helppoa. Ennustekartta on käytettävissä Maatalousinfo-palvelussa. https://maatalousinfo.luke.fi/fi/tuholaisennusteet.