Uutiset Kala

Projektissa RAS-Tools (A microbial toolbox for recirculating aquaculture systems production and innovation) tutkitaan kiertovesikasvatuksen mikrobiologian ja systeemin dynamiikan muutosten vaikutuksia mm. kalan makuvirheiden muodostumiseen. Lukessa selvitetään Laukaan vesiviljelylaitoksella kiertovesiympäristössä hapettavien kemikaalien vaikutusta kalaterveyteen ja makuvirheiden muodostumiseen. Vastaavia käsittelyitä ja vuodenaikaisvaihteluita seurataan täyden mittakaavan kaupallisella laitoksella yhteistyössä Finnforel Oy:n kanssa Varkaudessa.

Yhteistyökumppanit Norjassa ja Tanskassa vastaavat merivesiympäristössä tehtävästä, mm. alkaliniteettivaihteluiden ja rikkivedyn muodostumiseen liittyvästä tutkimuksesta yhteistyössä yritysten Snaptun Fisk ja Erko Settefisk kanssa. Tulosten odotetaan antavan arvokasta tietoa kiertovesilaitosten dynamiikasta ja tuottavan ratkaisuja kalan makuvirheongelmien taltuttamiseen. Ensimmäiset kokeet on käynnistetty syksyllä 2021. Luken osalta projekti kestää vuoden 2023 loppuun saakka.

RAS-Tools on NordForskin rahoittama pohjoismainen yhteistyöprojekti Luonnonvarakeskuksen, tanskalaisten ja norjalaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä tuotantolaitosten kesken. Hanketta koordinoi norjalainen Bergenin yliopisto.