Uutiset Maaseutu, Maatalous

Luonnonvarakeskuksen (Luke) nurmituotannon professori Perttu Virkajärvi esittelee Pohjois-Savon maataloustuotantoa asiantuntijoiden kokouksessa Brysselissä keskiviikkona 6.5. Paikalla on joukko EU:n maatalousalan asiantuntijoita. Kokouksessa luodaan pohjaa EU:n tulevien vuosien maatalouspolitiikalle.

Kokouksen on kutsunut koolle EU-rahoitteinen, 18 maata kattava MACSUR-tietoverkosto, joka ennakoi ja mallintaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia maatalouteen Euroopassa ja tuottaa tietoa EU:n CAP-toimien taustalle. Pohjois-Savo on yksi kolmesta hankkeen esimerkkialueesta.

– Pohjois-Savon valinnan esimerkkialueeksi ratkaisi Luken kansainvälisesti vahva osaaminen nurmituotannossa sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten mallintamisessa. Muut esimerkkialueet ovat Keski-Eurooppaa edustava Itävallan Mostviertel sekä Etelä-Eurooppaa edustava Sardinian Orsitano, kertoo Virkajärvi.

Hän painottaa, että esimerkkialueena toimimisella on suuri merkitys Suomen ja Pohjois-Savon kannalta. Sitä kautta päästään viemään tietoa pohjoisen maataloustuotannon haasteista suoraan EU:n maatalouspolitiikan päätöksiä tekeville tahoille.

Maataloustuotannon ennakoitava ilmaston muuttuminen

Sään vaikutus paikalliseen maataloustuotantoon on ratkaiseva. Ääri-ilmiöt, kuten kuivuus ja rankkasateet tulevat todennäköisesti lisääntymään samalla kun ilmasto kokonaisuudessaan lämpenee ja erityisesti talviolosuhteet muuttuvat.

– Jotta tuotannon jatkuvuus voidaan turvata, muutoksiin tulee valmistautua ja sopeutua jo etukäteen. Kokouksessa pohditaan ilmastonmuutoksen ja poliittisen ohjauksen vaikutuksia tuotantoon sekä yhteisiä käytäntöjä, joilla tulevaisuuden tuotantoa voidaan muuttuvissa olosuhteissa ohjata, linjaa Virkajärvi.

FACCE JPI knowledge hub MACSUR 2012–2017 -tietoverkoston kokonaisbudjetti on 14 miljoona euroa. Mukana on 70 tutkimuslaitosta 18 eri maasta.