Uutiset Ilmasto, Metsä, Talous, Ympäristö

Luonnonvarakeskuksen ja Krakovan yliopiston tutkijat ovat löytäneet uusia, yllättäviä hyönteisvektoreita ja isäntäpuita hollanninjalavataudille, joka on jalavia tuhoava sienitauti. Globaali kauppa ja ilmastonmuutos saattavat lisätä uusien eksoottisten hyönteisten ja sienien esiintyvyyttä.

Tutkijat ovat tehneet toistaiseksi kattavimman kartoituksen lehtipuihin iskeytyvien kovakuoriaisten seuralaissienilajistosta Keski-Euroopassa. Tutkijaryhmä löysi hollanninjalavatautia aiheuttavaa sientä (Ophiostoma novo-ulmi) jalavan lisäksi saarnen (Fraxinus excelsior) ja tammen (Quercus robur) kovakuoriaisista. Tulos oli yllättävä, sillä tähän asti on katsottu, että hollanninjalavatautia levittävät pääasiassa tietyt Scolytus-suvun kaarnakuoriaiset.

”Tutkimus osoittaa, että hollanninjalavataudin aiheuttaja piilottelee suoraan silmiemme alla: hyönteisissä ja puissa, jotka aikaisemmissa tutkimuksissa ovat jääneet huomiotta. Tulokset viittaavat siihen, että taudinaiheuttajien isäntiä ja levittäjiä on Euroopan metsien ekosysteemeissä paljon enemmän kuin aiemmin on luultu. On selvää, että nämä havainnot tekevät hollanninjalavataudin hävittämisestä ja valvonnasta entistä haastavampaa”, sanoo Riikka Linnakoski Luonnonvarakeskuksesta.

Hollanninjalavatauti on jalavia tuhoava sienitauti, joka aiheuttaa merkittäviä taloudellisia ja ympäristöhaittoja. Kuva: Shutterstock.

Tutkimus paljasti muitakin uusia yhteyksiä kovakuoriaisten ja sienien välillä sekä useita oletettavasti uusia sienilajeja. Siten sen tulokset korostavat sitä, kuinka vähän vielä tiedämme hyönteisten ja sienien välisten yhteyksien monimuotoisuudesta. Tämän tärkeän perustiedon hankkiminen tutkimuksen kautta on keskeistä pyrittäessä ymmärtämään hyönteinen–sieni-yhteyksiä, jotka saattavat tulevaisuudessa aiheuttaa metsätuhoja.

Sienien ja puissa elävien metsähyönteisten vuorovaikutus on luonnollinen osa metsien ekosysteemiä. Globaalin kaupan ja ilmastonmuutoksen seurauksena uusien eksoottisten hyönteisten ja sienien yhteisesiintyvyys saattaa kuitenkin lisääntyä. Näistä yhteyksistä voi myös syntyä uusia, ennakoimattomia vaikutuksia. Näin kävi myös hollanninjalavataudin kohdalla; se syntyi, kun tautia aiheuttava O. novo-ulmi -sieni kulkeutui sattumalta Aasiasta Eurooppaan.

Tutkimushanke toteutettiin Luonnonvarakeskuksen ja Krakovan maataloustieteellisen yliopiston tutkijoiden yhteistyönä. Tutkimuksen tulokset esitellään Fungal Ecology -julkaisun kesäkuun numerossa. Artikkelin vastaavat kirjoittajat ovat Riikka Linnakoski (Luke) ja Robert Jankowiak (Krakovan maataloustieteellinen yliopisto).

Katso myös