Uutiset Metsä

Metsävarat tunnetaan Suomessa paremmin kuin missään muualla. Nykyisten, monilähdeinventointiin perustuvien metsävarakarttojen avulla voidaan arvioida jopa tilakohtaisia puustotietoja. Kartat ovat myös verkossa vapaasti kaikkien saatavilla.

Pohjatiedot metsävarakarttoihin kerätään maastosta osana Valtakunnan metsien inventointia (VMI).

– VMI:n tärkein peruste on tuottaa tietoa Suomen metsistä kansallisiin ja kansainvälisiin tilastoihin ja seurantoihin, kertoo erikoistutkija Kari T. Korhonen Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Vuodesta 2004 alkaen inventointikierto on ollut viisi vuotta ja mittauksia on tehty vuosittain koko maan alueella. Koealoista mitataan nykyään joka vuosi yksi viidesosa.

Muutoksen ansiosta metsävaratiedot voidaan laskea joka vuosi koko maahan. Aiempi tapa, jossa yhtenä kesänä mitattiin koealat vain tietyltä maantieteelliseltä alueelta, ei mahdollistanut sitä.

VMI-monilähdeinventointi yhdistää tietoja monista lähteistä

Karttatuotannossa käytetään viiden viimeisen vuoden mittaustietoja ja aina, kun saadaan uusimmat tiedot, vanhin vuosi tiputetaan pois. Monilähdeinventoinnin muita aineistoja ovat muun muassa satelliittikuvat ja Maanmittauslaitoksen maastotietokanta ja korkeusmalli.

Monilähdeinventoinnin avulla pystytään tuottamaan luotettavaa tietoa hyvinkin pieniltä alueilta. Tuloksia voidaan tuottaa kuntatasolle ja, kun metsätilojen rajat on liitetty mukaan, myös metsätiloille. Tällöin pystytään määrittämään jopa, kuinka paljon kuitupuuta on kunkin metsänomistajan metsässä kunnan alueella.

Kaikkien saatavilla

Karttoja voi katsella Maanmittauslaitoksen paikkatietopalvelusta www.paikkatietoikkuna.fi. Luken metsävarakartat löytyvät valitsemalla valikosta Karttatasot > Tiedontuottajittain > Luonnonvarakeskus.

Metsävarakarttoja voi ladata omaan käyttöön GeoTIFF-tiedostoina Luken omasta tiedostopalvelusta osoitteessa kartta.luke.fi. Tiedostojen katselu ja käsittely vaativat jonkin sopivan paikkatieto-ohjelmiston, joita on myös vapaasti verkosta saatavilla.

Palvelusta saatavia tietoja voidaan käyttää esimerkiksi metsäsuunnitteluun pienillä alueilla ja puunhankinnan suunnitteluun. Erilaisia teemakarttoja on yli 40 tunnuksesta.

Lue aiheesta lisää: Paljonko puuta on metsässäsi?

Katso myös