Uutiset Metsä

Paju on monipuolinen puu, jolla on useita käyttötarkoituksia ja -mahdollisuuksia. Siitä on hyödynnetty niin kuorta, lehtiä kuin vesojakin. Pajun ystävät saavat nyt käyttöönsä Luonnonvarakeskuksen julkaiseman päivitetyn pajubibliografian, johon on koottuna tieto suomalaisesta pajukirjallisuudesta. Bibliografia on julkaistu Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus -sarjassa. Pääosa julkaisun viitteistä on muutaman vuosikymmenen ajalta, mutta vanhin viite on 1880-luvulta.

pajuviljelma2

– Paju on merkityksellinen kasvi monikäyttöisyytensä takia, kertoo julkaisun toimittaja Esa Heino.

Pajubibliografiaan on koottu kaikkiaan 781 kirjallisuusviitettä. Julkaisun viitteet on jaettu neljään ryhmään: tutkimusjulkaisuihin, kirjoihin, opinnäytetöihin sekä aikakauslehtiartikkeleihin ja muihin julkaisuihin. Varhaisimpien suomalaisten pajukirjoitusten aiheet liittyivät käsityömateriaalin tuottamiseen. Viime vuosikymmeninä sen ohella on kirjoitettu lähinnä pajun energiakäyttöön liittyvistä asioista sekä pajun koostumuksesta.

Pajujen kirjo on melkoinen, sillä luonnonvaraisten pajulajiemme ja niiden risteymien lisäksi maassamme on istutettuna lukuisa joukko alkuperältään ulkomaisia pajulajeja, -lajikkeita ja -klooneja. Julkaisun alussa on lyhyt katsaus erilaisiin käyttömahdollisuuksiin.