Uutiset Monimuotoisuus, Ruoka

Koronapandemiasta selviämiseksi, mutta myös pidemmällä aikavälillä, tarvitaan terveellistä ravitsemusta, biokiertotalouteen panostamista ja monimuotoisuutta. Näiden tavoittelussa on otettava huomioon ympäristö-, talous- ja sosiaalinenkin ulottuvuus. 15.12.2021 julkaistu SCAR Foresight -raportti antaa suosituksia tutkimuksen suuntaamiseen EU:n ja sen jäsenmaiden päätöksentekijöille. Taustalla on SCAR Foresight -työryhmän kaksivuotinen työ, jossa ennakoitiin systemaattisesti tulevaisuutta kohti oikeudenmukaista ja turvallista ruokajärjestelmää.

Luonnonvarakeskuksen ohjelmajohtaja Johanna Kohl oli kutsuttuna SCAR-ennakointiasiantuntijana ryhmässä. Työtä on tehty tiiviisti yhdessä ruokajärjestelmän asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa.

”Suomalaisena olen halunnut tuoda esiin kokonaiskestävyyttä, diversiteettiä ja alueellisia eroja. Yksi ratkaisu ei sovi kaikkialle, ja myös aivan uudenlaisia tutkimukseen pohjaavia ratkaisuja tullaan kipeästi tarvitsemaan esimerkiksi palautumiskykyisyyden, monimuotoisuuden turvaamisen, hiilineutraaliustavoitteiden ja biokiertotalouden edistämiseksi,” Kohl sanoo.