Uutiset Yleinen
Luonnonvarakeskuksen, Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun tiedote

 

Millainen on luonnonmukainen älytekstiili? Voisiko hyttyskarkote tuoksua suopursulta? Arktikumin Valo-galleriassa avautuvassa Nyt loppui ininä -näyttelyssä esitellään Future Bio-Arctic Design -hankkeen (FBAD) tuloksia. Poikkitieteellisen luonnontieteiden tutkimuksen ja tekstiilitaiteen keinoin hanke ottaa kantaa ilmastonmuutokseen, kemikaaliylikuormitukseen ja tekstiileissä käytettäviin myrkyllisiin viimeistysaineisiin.

Luonnonvarakeskuksen (Luke), Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteisessä hankkeessa etsitään arktisille raaka-aineille uusia käyttötarkoituksia. Tiedettä ja taidetta yhdistävässä monialaisessa työryhmässä työskentelevät rinnakkain tekstiili- ja vaatetusalan taiteilijat ja tutkijat, agrologit, kemistit ja materiaalitekniikan insinöörit.

Tavoitteena on ollut löytää pohjoisesta luonnosta kasveja, joista saatavat yhdisteet voisivat korvata nykyisin tekstiilien homeenesto-, hyönteiskarkote-, ja UV-suojauskäsittelyissä käytetyt haitalliset ja vaaralliset kemikaalit.

Lähtökohtina hankkeessa on ollut kaksi isoa vastakohtaa, tekstiiliteollisuuden hiilijalanjälki ja viimeistyskäsittelyjen haitalliset kemikaalit, sekä toisaalta pohjoisten luonnonmateriaalien puhtaus ja mielenkiintoisia ominaisuuksia sisältävät kasvien kemialliset yhdisteryhmät.

– Luken ydinosaamista F.BAD-projektissa ovat kasvi- ja puumateriaalien erilaiset uuttotekniikat sekä uutteiden koostumuksen ja vaikutusten testaaminen laboratoriossa. Luke testaa myös eri menetelmiä, joilla aktiiviset yhdisteet saadaan kiinnitettyä tekstiilikuituihin, kertoo tutkija Susan Kunnas.

Moniaistisessa näyttelyssä pääsee seuraamaan luonnonmukaisen hyttyskarkotetekstiilin kehittelyä mikroskooppikuvista valmiiksi prototyypeiksi asti. Näyttelyssä esitellään myös hankkeessa tehtyä materiaali- ja käyttäjätutkimusta, tekstiilimuotoilua sekä paikallisten yrittäjien kanssa pidettyjen työpajojen tuloksia.

FBAD-hanke on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama hanke: EAKR-Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020.

 

Yläreunan kuva: Mikroskooppikuvaa villakuidusta (Lapin AMK) ja päällä Emma Naparin (Lapin yliopisto) suunnittelema F.BAD-kuosi.