Uutiset Metsä

Luonnonvarakeskuksen (Luke) seurantojen mukaan myyräkannat ovat edelleen alhaisia Etelä-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Keskisen Suomen pohjoisissa ja läntisissä osissa myyrät ovat kannanvaihtelunsa huippuvaiheessa, mutta tiheydet eivät ole poikkeuksellisen suuria. Länsi-Suomessa myyräkannat ovat vasta alkaneet kasvaa. Tulevana talvena ei ole odotettavissa merkittäviä taimituhoja.

Metsämyyrä. Kuva: Erkki Oksanen, Luke.

Kevään 2017 myyräseurannat osoittivat, että myyräkannat olivat romahtaneet huipputiheyksistä hyvin alhaisiksi Itä- ja Etelä-Suomessa. Tyypillisen kannanvaihtelun mukaisesti myyrät vähenivät myös kesän 2017 aikana. Idässä ja etelässä myyriä on tällä hetkellä hyvin vähän.

Myyriä on vähän myös kaikkialla Pohjois-Suomessa. Joillakin alueilla kannat romahtivat jo vuonna 2016, mutta Länsi-Lapissa vasta tämän vuoden kuluessa. Syksyllä pohjoisessa näkyi paikoin merkkejä myyräkannan nousemisesta. Tiheydet ovat kuitenkin edelleen vaatimattomat koko Lapissa.

Keski-Suomen länsi- ja pohjoisosien pelto- ja metsämyyrät ovat kannanvaihtelun huippuvaiheessa, mutta myyrämäärät eivät ole poikkeuksellisen suuria. Länsi-Suomen myyräkannat ovat kasvamassa, mutta tiheydet ovat edelleen kohtalaisia ja myyrien esiintyminen laikuttaista. Länsi-Suomen myyräkannat ovat huipussaan todennäköisesti syksyllä 2018.

Keskisen Suomen pohjois- ja länsiosissa on myyrähuippu. Länsi- Suomessa myyräkannat ovat runsastumassa huippuunsa ensi vuonna, mutta ovat tällä hetkellä vielä melko alhaiset. Muualla Suomessa myyräkannat ovat niukat. Klikkaa kartta suuremmaksi.

Myyrätuhoriski taimikoissa alhainen

Myyrien aiheuttamat tuhot taimikoissa pysyvät lähes koko maassa vähäisinä. Suurimmillaan tulevan talven taimituhoriskit ovat pohjoisen ja läntisen Keski-Suomen alueella.

Taimikoiden myyrämäärää voi näillä alueilla arvioida ensilumien aikana kertyvien lumijälkien ja -reikien perusteella. Mikäli taimikossa vaikuttaa olevan runsaasti myyriä, myyrätuhoriskiä voi vähentää loukkupyynnillä. Taimituhoja voi torjua polkemalla lunta tiiviiksi taimien ympärille. Taimikon voi myös vakuuttaa myyrätuhojen varalta, mutta se on tehtävä ajoissa.

Kohonnut myyräkuumeriski Keski- ja Länsi-Suomessa

Keski- ja Länsi-Suomessa tavataan paikoin melko runsaasti metsämyyriä, jotka levittävät myyräkuumetta aiheuttavaa Puumala-virusta. Myyräkuumetartunnat ajoittuvat yleensä loppusyksyyn ja alkutalveen, jolloin metsämyyrät hakeutuvat ihmisasutuksiin ja ulkorakennuksiin. Tällöin niiden ulosteessa ja virtsassa erittämät virukset vapautuvat ympäristöön ja ne kulkeutuvat pölyn mukana ihmisten hengitysteihin. Virus säilyy huoneenlämmössä tartuntakykyisenä kaksi viikkoa, kylmässä pitempään.

Paras keino tartunnan välttämiseksi on myyrien pyynti loukuilla tiloista, joissa ihmiset oleilevat. On suositeltavaa myös välttää tarpeetonta pölyn nostattamista ja sen hengittämistä esimerkiksi liitereissä tai myyrien esiintymispaikkoja siivotessa.