Uutiset Maatalous, Tilasto

Maatiloilla oli nautoja joulukuun alussa reilu 874 500 kappaletta. Määrä väheni vuoden aikana reilulla prosentilla. Vähennystä tapahtui kaikissa muissa nautaryhmissä, paitsi emolehmissä. Niiden määrä jatkoi kasvuaan. Sikoja oli 1,1 miljoonaa kappaletta, mikä on seitsemän prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Tiedot perustuvat Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilastoihin.

Emolehmien määrä jatkoi kasvuaan ja emolehmiä oli 58 000 kappaletta. Emolehmien määrä on ollut kasvussa lähes koko 2000-luvun ja niiden määrä on kaksinkertaistunut vuosituhannen alun lukemista. Emolehmiä samoin kuin lypsylehmiä on eniten Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon tiloilla.

Emolehmät Tohmajärvellä. Kuva: Kauko Varis.

Lypsylehmien määrä vähenee

Lypsylehmiä oli 270 600 kappaletta vuoden 2017 lopussa, mikä on vajaa kaksi prosenttia vuodentakaista vähemmän. Lehmien määrä laski lähes kaikkien ELY-keskusten alueilla. Lypsylehmiä oli joulukuussa reilu viisi prosenttia vähemmän kuin kymmenen vuotta sitten. Tilojen määrä on puolestaan lähes puolittunut samassa ajassa.

Suhteellisesti eniten lehmien määrä on vähentynyt Kaakkois-Suomessa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Satakunnassa. Vähiten lehmämäärä on laskenut Pohjois-Savossa ja Pohjanmaan ELY-keskusten alueilla. Eniten lehmiä oli 1960-luvulla, jolloin niiden määrä oli reilu 1,1 miljoonaa kappaletta.

Sikoja edellisvuotta vähemmän

Viime vuoden lopussa sikoja oli noin 1,1 miljoonaa kappaletta, mikä on seitsemän prosenttia vähemmän kuin vuoden 2016 vastaavana ajankohtana. Emakoita ja emakoiksi tarkoitettuja nuoria sikoja oli vajaa 100 000. Niiden määrä väheni noin kahdeksan prosenttia vuoden aikana. Kymmenessä vuodessa sikojen määrä on vähentynyt viidenneksellä ja tilojen määrä on enemmän kuin puolittunut. Eniten sikoja on Varsinais-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla.

Tilaston taustaa

Tiedot nautojen lukumääristä 1.12.2017 perustuvat nautarekisteriin ja tiedot sikojen lukumääristä otantatutkimuksena tehtävään maatilatutkimukseen. Maatilatutkimuksessa sikojen lukumäärät kerättiin noin 270 tilalta joulu-tammikuussa.

Katso myös