Uutiset Monimuotoisuus, Ympäristö

Euroopan komissio myönsi 14.10.2020 Natura 2000 -palkinnon Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmalle. Luke on yksi ohjelman keskeisistä toimijoista. VELMU-ohjelmaa toteutetaan ympäristöministeriön johdolla, ja sitä koordinoi Suomen ympäristökeskus.

– Tämä Natura 2000-palkinto on arvostettu huomionosoitus. Se kertoo, että Suomi on erityisen hyvin onnistunut edistämään vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden säilymistä, viemään tutkittua tietoa päätöksentekoon ja lisäämään suuren yleisön luontotietoisuutta, Luken erikoistutkija Antti Lappalainen kertoo.

VELMU-hankkeen parissa sen alkuajoista saakka työskennelleet Meri Kallasvuo ja Sanna Kuningas ovat juuri nousseet pintaan ahvenen mätinauhojen etsintäsukellukselta. ”Moni ei koskaan näe omin silmin pinnanalaista luontoa ja siksi suuren yleisön vedenalaisen luontotietouden lisääminen on mitä tärkein tehtävämme”, Kallasvuo ja Kuningas kertovat. Kuva: Lauri Urho, Luke

Luken rooli VELMU-hankkeessa on ollut kehittää toimivia ja kustannustehokkaita maastokartoitus- ja mallinnusmenetelmiä rannikon kalojen lisääntymisalueiden ja poikastuotannon selvittämiseen.

– Luke on myös toteuttanut kenttäkartoituksia tärkeimmiksi katsottujen kalalajien ja alueiden osalta sekä tuottanut karttamuotoista tietoa tärkeistä kalojen
lisääntymisalueista. Näitä tietoja hyödynnetään varsin monessa rannikkoalueiden käyttöön ja luvitukseen liittyvässä asiassa, Luken tutkija Sanna Kuningas kertoo.

Antti Lappalainen ja Meri Kallasvuo nuottaamassa siianpoikasia Itäisellä Suomenlahdella Kuva: Anna Arnkil.

Työ VELMU-hankkeen parissa jatkuu:

– Tällä hetkellä työn alla on mm. päivittää tietopohjaa Suomenlahden muikun ja karisiian osalta. Selvitämme esimerkiksi sitä, onko muikulla erillisiä paikallisiin olosuhteisiin geneettisesti sopeutuneita kantoja Suomenlahdella, Kuningas jatkaa.

Tutkija Sanna Kuningas ruovikossa etsimässä hauenpoikasia. Kuva: Meri Kallasvuo, Luke.

 

Luken tutkimuspäällikkö Meri Kallasvuo korostaa yhteistyön merkitystä VELMU-hankkeen vaikuttavuuden aikaan saamisessa:

– VELMUa ei olisi ilman erityisen hyvin toimivaa ja laajaa yhteistyötä kaikkien VELMU-toimijoiden kesken! Poikkitieteellisellä ja jo 16 vuotta jatkuneella yhteistyöllä olemme onnistuneet keräämään tämän globaalisti ainutlaatuisen tietopohjan, jota on jo menestyksekkäästi käytetty Itämeren monimuotoisuuden suojelussa ja luontoarvojen huomioimisessa meren kestävässä käytössä ja merialuesuunnittelussa, Kallasvuo kuvailee.

VELMU:n keskeisimmät toimijat jakoivat ”Onnea Velmu” -kuvaa ahkerasti sosiaalisessa mediassa pian Natura 2000-palkintovoiton tultua julki. Luken Meri Kallasvuo (alhaalla keskellä) lähetti omat onnittelunsa VELMU:lle Örön ruovikon reunalta.

 

Katso myös