Uutiset Ilmasto, Maaseutu, Maatalous, Metsä, Ympäristö

Ilmastonmuutos sekä bio- ja kiertotalous ovat keskeisiä maankäyttöön vaikuttavia ilmiöitä. Muutetaanko metsämme pelloiksi? Mitä metsissä ja pelloilla kannattaisi esimerkiksi 50–100 vuoden kuluttua tuottaa? Entä miten paljon maanomistaja ja yhteiskunta voivat omalla toiminnallaan muuttaa biotalouden maankäyttöä?

Kuva: Luken kuva-arkisto.

Näistä asioista keskustellaan Luonnonvarakeskuksen (Luke) järjestämässä yhteispohjoismaisessa Bio-Wise-Trans-työpajassa 9.–10.1.2018 Joensuussa. Työpajan tarkoituksena on tutkimus- ja yritystahojen yhteisten keskustelujen kautta avata maankäytön tilannetta ja määrittää sen keskeisimmät kehittämisen lähtökohdat ja tarpeet pohjoismaisella tasolla. Työpajaan osallistuu asiantuntijoita ja tutkimuksen edustajia Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta.

Maankäytön muuttuessa perinteisen metsä- ja maatalouden rajat hämärtyvät ja maankäytön uusien käyttömuotojen merkitys kasvaa. Luonnon aineettomien palveluiden tarjontaan perustuva käyttö lisääntyy. Tarvitaan ratkaisuja, joissa erilaisia palveluja tuotetaan hyötyjen ja alueiden erityispiirteiden kannalta kaikkein järkevimmin siten, että ne ovat myös paikallisten yhteisöjen hyväksyttävissä.

Uudenlainen maankäyttö voi vaikuttaa myös instituutioihin: esimerkiksi keräilytuotteisiin liitetyt jokamiehenoikeudet ja maanomistajien toteuttama luonnontuotteiden puoliviljely haastavat toisensa.

– Keskeisimpänä tavoitteenamme on nostaa esille ja selventää tutkimus-yritys-yhteiskunta-kansalainen-nelikentän yhteisiä toimintatapoja ja ”kieltä”, jotta kestävän pohjoismaisen biotalouden ratkaisuja saadaan tuotettua kaikkia tyydyttävällä tavalla. Pohjois-Karjala on monilla tavoin biotalouden edelläkävijä, ja täällä meidän on mahdollista keskustella useiden edelläkävijäorganisaatioiden ja yritysten kanssa, kertoo Luken tutkimusprofessori Sirpa Kurppa.

Nyt järjestettävä työpaja on sarjassaan ensimmäinen. Työtä jatketaan Ruotsissa ja Norjassa järjestettävissä työpajoissa, joiden jälkeen ratkaisut kiteytetään pohjoismaiseen politiikkasuositukseen.