Uutiset Metsä

Mustikan pääsato kypsyy poimittavaksi Etelä- ja Keski-Suomessa heinäkuun puolessa välissä, Pohjois-Suomessa pari, kolme viikkoa myöhemmin. Odotettavissa on keskimääräistä parempi, jopa runsas sato.

Kuva: Merja Lindroos, Luke.
Kuva: Merja Lindroos, Luke.

Mustikka aloitti kukintansa noin kaksi viikkoa tavanomaista aikaisemmin. Pääkukinta alkoi eteläisessä ja keskisessä Suomessa toukokuun alkupuoliskolla, pohjoisempana pääkukinta ajoittui touko-kesäkuun vaihteeseen. Kukinta oli runsasta, keskimäärin kukkia laskettiin 210 kpl neliömetriltä.

Mustikan kukat ovat pölyttyneet pääsääntöisesti hyvin aivan eteläisimpiä tutkimusmetsiköitä lukuun ottamatta. Niissä kukinnan aikaisen ajankohdan takia pölyttäjien määrä lienee ollut vähäinen. Eteläisimmän Suomen sekä maan keskiosan tutkimusmetsiköissä havaittiin myös jonkin verran hallavaurioita.

Mustikan raakileita laskettiin koeruuduilta keskimäärin 152 kpl neliömetriltä, mikä enteilee runsasta satoa. Kypsymisvaiheen säät voivat kuitenkin pienentää satoa. Kuivina kesinä mustikan keskimääräinen paino pienenee ja osa marjoista voi pudota kuivuudesta johtuen maahan.

Vaikka talven 2015–2016 kovat pakkaset ajoittuivatkin laajoilla alueilla lumettomaan aikaan, varsinaisia pakkasvaurioita havaittiin mustikkakasvustoissa vain vähän.

Marjasatoseurannassa on ollut vuonna 2016 noin 30 tutkimusmetsää eri puolilla maata. Mustikan kukkien määrä laskettiin yhteensä 65:ltä neliömetrin kokoiselta koeruudulta.

Puolukan kukinta enteilee keskinkertaista satoa, suomuurain on kukkinut runsaana

Ensimmäiset havainnot puolukan kukinnasta tehtiin 1.6. eteläisessä Suomesta. Maan keskiosassa kukinta ajoittui kesäkuun toiselle viikolle ja pohjoisempana edelleen viikkoa myöhäisemmäksi.

Puolukan kukinta on jäänyt mustikan kukintaa heikommaksi, koeruuduilta laskettiin keskimäärin 292 puolukan kukkaa. Tätä keskiarvoa nostaa joidenkin yksittäisten koeruutujen erittäin runsaat kukkien lukumäärät. Pääsääntöisesti puolukan kukinta enteilee keskinkertaista satoa.

Suomuurain on kukkinut aikaisin, Pohjois-Suomessakin jo toukokuun aikana. Kukinta on ollut runsasta Pohjanmaan ja Keski-Suomen havaintoalueilla, Lapin ja Kainuun alueilla kukkia on ollut jopa erittäin runsaasti. Kesäkuun myrsky on saattanut kuitenkin heikentää suomuuraimen satoa etenkin Pohjanmaan alueella.