Uutiset Ruoka

Luonnonvarakeskus osallistuu kansainväliseen hankkeeseen, jonka päämääränä on lisätä mikrobien hyödyntämistä eurooppalaisissa ruoantuotantoketjuissa ja kiertotaloudessa. Tavoitteena on ruokatuotteiden parantunut kestävyys, turvallisuus, tuottavuus sekä ravitsemuksellinen laatu.

Projektissa sekä kehitetään uusia että testataan olemassa olevia mikrobituotteita tomaatin, pinaatin, kanan- ja sianlihan sekä lohenkasvatuksen tuotantoketjuissa. ”Oleellista se että tuotantoketjun tarkastelu lähtee jo tiloilta ja kasvattamoista, joissa alkutuotteiden hyvä laatu ja siihen assosioitunut mikrobisto pyritään tunnistamaan ja lopulta hyödyntämään laajemmin”, Luken johtava tutkija Taina Pennanen sanoo.  Myös olemassa oleville mikrobituotteille pyritään löytämään uusia käyttökohteita.

Työkaluja ja metodeja kehitetään koskemaan myös eri ruokaketjujen tuotantotilojen sekä itse työntekijöiden mikrobiologiseen seurantaan. Seuranta ulottuu ruokaketjun lopputuotteisiin saakka. Luken mikrobiologia-asiantuntijat testaavat projektissa uusia viljelytoimenpiteitä päämääränä peltomaan mikrobien monimuotoisuuden ja hiilen varastointikyvyn lisääminen. ”Lisäksi Luken kestävyyden arvioinnin asiantuntijat tekevät elinkaariarvioinnin uusia mikrobituotteita hyödyntäville ruokatuotteille tarkastellen laajasti kestävyyden eri osa-alueita” Luken tutkija Kirsi Usva kertoo.

Controlling microbiomes circulations for better food systems- CIRCLES-projektia vetää Bolognan yliopisto ja sitä rahoittaa EU:n Horizon2020-ohjelma.

Projektin etenemistä ja tuloksia voi seurata verkossa, ja tehokkainta se on ilmoittautumalla uutiskirjeen saajaksi täällä!