Uutiset Metsä, Tilasto

Suomen metsistä hakattiin vuonna 2014 metsäteollisuustuotteiden tai energian tuottamiseen kaikkiaan 65 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta. Hakkuukertymä sisälsi yhteensä 56 miljoonaa kuutiometriä tukki- ja kuitupuuta sekä yhdeksän miljoonaa kuutiometriä polttopuuna tai metsähakkeena käytettävää runkopuuta. Kokonaismäärä säilyi edellisen vuoden huippulukemissa.

Metsäteollisuustuotteiden valmistukseen tai vientiin hakattiin viime vuonna Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilastojen mukaan yhteensä 56,3 miljoonaa kuutiometriä tukki- ja kuitupuuta. Määrä oli sama kuin vuotta aikaisemmin ja seitsemän prosenttia enemmän kuin edeltävällä kymmenvuotisjaksolla keskimäärin. Vuoden 2007 huippulukemista teollisuuspuun hakkuukertymä jäi runsaat kaksi miljoonaa kuutiometriä. Hakkuukertymästä oli tukkipuuta 24,4 ja kuitupuuta 31,9 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä kasvoi edellisvuodesta prosentin ja kuitupuun määrä pieneni saman verran.

Lämpö- ja voimalaitosten metsähakkeena tai pientalojen polttopuuna käytettiin vuonna 2014 yhteensä yhdeksän miljoonaan kuutiometriä runkopuuta. Energiantuotantoon käytetty puumäärä kasvoi edellisvuodesta kaksi prosenttia, mutta ylitti edellisen kymmenvuotisjakson keskiarvon peräti kolmasosalla.

Hakkuukertymä yli 65 miljoonaa kuutiota

Metsäteollisuuden ja energiantuotannon tarpeisiin hakatusta runkopuusta muodostuva hakkuukertymä oli vuonna 2014 kaikkiaan 65,3 miljoonaa kuutiometriä. Määrä säilyi edellisen vuoden huippulukemissa ja oli 10 prosenttia suurempi kuin edeltävien 10 vuoden aikana keskimäärin.

Luken valtakunnan metsien inventoinnin perusteella voidaan arvioida metsiemme hakkuumahdollisuuksien suuruutta ja käyttöastetta.

− Tuoreimmista mittaustuloksista laskettu suurin kestävä teollisuus- ja energiapuun kertymän runkotilavuus on tällä hetkellä noin 81 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Vuoden 2014 hakkuukertymää koskevien tietojen mukaan siitä on koko maassa käytössä noin neljä viidesosaa, varttunut tutkija Jukka Torvelainen Lukesta kertoo.

Hakkuukertymä puutavaralajeittain ja puuston poistuma 1985–2014.
Hakkuukertymä puutavaralajeittain ja puuston poistuma 1985–2014.

Puuston poistuma pysyi ennallaan

Puuston poistuma saadaan lisäämällä hakkuukertymään hakkuista metsään jäävä runkopuu sekä luontaisesti kuollut metsään jäävä runkopuu. Vuonna 2014 nämä erät olivat vastaavasti yhdeksän miljoonaa ja viisi miljoonaa kuutiometriä, joten puuston poistuma nousi 79 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli yhtä suuri kuin vuotta aikaisemmin ja 12 prosenttia enemmän kuin edellisellä kymmenvuotisjaksolla keskimäärin.

Uusimpien mittaustulosten perusteella puuntuotantoon käytettävissä olevien metsien puusto kasvaa 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Viime vuonna puuston poistuma oli siitä 79 prosenttia.

Puuston kasvu ja poistuma 1985–2014.
Puuston kasvu ja poistuma 1985–2014.

Katso myös