Uutiset Metsä

Luonnonvarakeskuksen (Luke) vuoden 2015 metsätuhoraportin mukaan Suomesta löytyy uusia tuholajeja ja ennestään esiintyviä lajeja on levinnyt yhä pohjoisemmaksi.

Uusia Suomeen tulleita lajeja ovat esimerkiksi männyllä esiintyvä etelänversosurma (Diplodia sapinea) ja hevoskastanjasta eristetty Phytophthora-laji.

Aiemmin Etelä-Suomen tautina pidettyä kuusenneulasruostetta (Chrysomyxa abietis) esiintyy nyt jo melko yleisesti pohjoisen kuusikoissa. Myös männyn neulasia tuhoava punavyökariste (Dothistroma septospora) on levinnyt laajalle keskiseen Suomeen ja Lappiin.

Tuhohavaintoja vuodelta 2015:

  • Pohjois-Suomessa esiintyi runsaasti kuusensuopursuruostetta.
  • Tervasroso levisi voimakkaasti nuorissa männiköissä Lapissa.
  • Puun kasvua ja laatua heikentävästä mustakorosta saatiin lisähavaintoja pääasiassa Pohjois-Savosta ja muualta Itä-Suomesta. Tuhot ovat mahdollisesti yhteydessä ruskokiiltokääriäisen aiheuttamiin vioituksiin.
  • Mäntyjen neulasia syöviä ruskomäntypistiäisiä esiintyi monin paikoin Etelä- ja Keski-Suomessa, mutta tuhoja lievensi muun muassa toukissa puhjennut virustauti.
  • Tähtikudospistiäisen massaesiintymä Yyterissä jatkui ja laajeni hiljalleen.
  • Kirjanpainajia oli edelleen runsaasti erityisesti Kaakkois-Suomessa. Alkukesän viileä ja sateinen sää heikensi aluksi kirjanpainajien parveilua.
  • Valio-myrskyssä lokakuun alussa kaatui noin 0,8 miljoonaa kuutiometriä metsää keskisessä Suomessa.
  • Myyrät aiheuttivat taimituhoja lähinnä Kainuussa, Koillismaalla, Metsä-Lapissa ja paikoin Keski-Suomessa.

Katso myös