Uutiset Ilmasto, Metsä, Talous

YK:n metsäfoorumi kokoontuu parhaillaan 14:een istuntoonsa New Yorkissa. Luonnonvarakeskuksen vanhempi tutkija Pia Katila oli maanantaina mukana paneelikeskustelussa, jossa pureuduttiin metsänhoidon ja käytön rooliin kestävään taloudellisen kasvun ja kasvavan väestön elinolojen turvaamiseen ja parantamiseen. Hän korosti, että on tärkeää ottaa metsät mukaan kansallisen tason poliittiselle agendalle.

Panelistit pohtivat esimerkiksi kestävän kehityksen tavoitteen 8 (ihmisarvoista työtä ja talouskasvua) ja maailmanlaajuiset metsätavoitteiden (Global Forest Goals) yhtymäkohtia sekä miten niiden tavoitteet voisivat parhaiten tukea toisiaan. Paljon keskustelua herätti myös kysymys metsäpolitiikan ja muun talouspolitiikan toimenpiteiden yhteensovittamisesta kestävän kasvun ja työllisyyden turvaamiseksi.

”Monissa maissa maatalouden tai kaivosteollisuuden merkitys on taloudellisen kasvun ja työllisyyden kannalta paljon suurempi kuin virallisen metsäsektorin. Tämä edistää metsien raivaamista näihin tarkoituksiin. Metsien merkitys on kuitenkin aliarvostettu, sillä suuri osa metsiin liittyvästä tuotannosta ja kaupasta tapahtuu kehitysmaissa epävirallisen talouden piirissä. Metsien tuottamia, elämälle ja ihmisten hyvinvoinnille välttämättömiä ympäristöpalveluita ei myöskään systemaattisesti arvoteta”, Pia Katila sanoo.

Taloudellisen kestävyyden lisäksi kokouksen muut teemat ovat ilmastonmuutos ja metsien rooli sosiaalisen kestävyyden turvaamisessa. Vuonna 2001 perustetun YK:n metsäfoorumin tavoitteena on edistää, seurata ja arvioida metsien kestävää hoitoa ja käyttöä sekä luoda mahdollisuus kansainvälisen metsäpolitiikan kehittämiseen. Kokouksen tulokset raportoidaan YK:n yleiskokoukselle.

YK:n metsäfoorumi pyrkii muun muassa parantamaan yhteistyötä teollisuus- ja kehitysmaiden välillä. Kuva: Pia Katila