Uutiset Riista

Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan Suomenselän talvehtimisalueella Pohjanmaalla on noin 2000 metsäpeuraa. Määrä on reilusti suurempi kuin vuonna 2018, jolloin arvioitiin talvehtivan kannan kooksi noin 1500 metsäpeuraa.

– Suurimmat peuratiheydet tavattiin Kuortaneen, Menkijärven ja Lapuan välisellä alueella, sekä Kauhavan, Voltin ja Kortesjärven välisillä kallioisilla jäkäläkankailla, kertoo tutkija Antti Paasivaara Lukesta.

Myös Kruunupyyn, Kaustisen ja Vetelin alueella talvehti joitain kymmeniä peuroja kuin myös Vimpelin ja Alajärven välisellä alueella. Pohjoisimmat talvehtijat löydettiin Reisjärven ja Sievin välisiltä kankailta.

Paasivaaran mukaan vasojen osuus Suomenselän peurakannasta on 13,5 prosenttia, joka oli hiukan vähemmän kuin vuonna 2018, mutta silti tavanomainen.

Soini-Ähtäri-Karstulan pienestä peuraesiintymästä löydettiin 27 peuraa, joista vasoja oli noin 20 %. Tämän alueen esiintymä on myös kasvussa ja Suomenselän suurempi metsäpeurakanta saattaa olla leviämässä tälle alueelle pantapeuraseurannan ja syyshavaintojen perusteella.

Luken metsäpeurojen lentolaskennat tehtiin Suomenselällä 12.2 – 18.2 osana Luken ja muun riistahallinnon vuosittaisia kannanarviointeja. Laskentaolosuhteet olivat laskennalle erinomaiset: aurinkoista lentosäätä ja lunta oli riittävästi, mikä auttoi jälkien ja peuralaumojen havainnoinnissa.

Laskenta-alueet määräytyivät esikartoituksen avulla, joka perustui metsäpeurojen GPS-pannoista saatuihin havaintoihin sekä Metsähallitukselta, Riistakeskukselta ja yleisöltä saatuihin havaintoihin.

Luonnonvarakeskus kiittää kaikkia metsäpeurojen havainnointiin osallistuneita.