Uutiset Riista

Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan Suomenselän talvehtimisalueella Pohjanmaalla on noin 1450–1500 metsäpeuraa. Määrä on pari sataa suurempi kuin vuonna 2015.

Vasojen osuus peurakannasta on kasvanut hieman, ja on nyt noin 18 prosenttia.

Kainuun metsäpeuralaskenta keskeytettiin vaikeiden olosuhteiden takia

Luke tuottaa perustietoa metsäpeurakannan koosta, rakenteesta, kannanvaihtelusta ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Kuva: Arto Juntunen.

Kainuussa metsäpeuroja esiintyy tänä talvena epätavallisen laajalla alueella pienissä laumoissa.

Sotkamon, Kuhmon ja jopa Nurmeksen alueen kuusikoissa hajallaan ruokailevia peuroja ei saatu laskettua luotettavasti, joten Kainuun metsäpeurakannan arviointi siirtyy ensi talveen.

– Kuluvan talven paksu ja kovaksi kerrostunut lumi selvästi vaikeuttaa peurojen normaalia jäkälän kaivamista.  Peurat ovat osittain siirtyneet avoimilta jäkäläkankailta kuusikoihin syömään luppoa ja naavaa. Lisäksi ne ovat myös liikehtineet talven mittaan normaalia enemmän, kertoo Luken tutkija Antti Paasivaara.

Aikaisempina vuosina Kainuun peurakanta on talvehtinut pääosin suppealla harjualueella Sotkamossa. Sieltä ne on saatu laskettua luotettavasti.

Luken metsäpeurojen lentolaskennat tehtiin osana MetsäpeuraLife-hanketta Suomenselällä 19.2 – 27.2. ja Kainuussa 5.3. – 14.3. Suomenselällä olosuhteet olivat laskennalle erinomaiset: lunta oli normaalisti, mikä auttoi jälkien havainnoinnissa.

Laskenta-alueet määräytyivät esikartoituksen avulla, joka perustui metsäpeurojen GPS-pannoista saatuihin havaintoihin sekä Metsähallitukselta, Riistakeskukselta ja yleisöltä saatuihin havaintoihin ja Luken maastokartoituksiin.

Luonnonvarakeskus kiittää kaikkia metsäpeurojen havainnointiin osallistuneita.