Uutiset Metsä, Riista

Talven 2017 aikana neljällekymmenelle metsäpeuravaatimelle on asennettu GPS-panta Suomenselällä ja Kainuussa. Aiemmat pannoitukset mukaan lukien alueilla liikkuu nyt yhteensä kahdeksankymmentä pannoitettua vaadinta. Pantojen tuottama paikkatieto on tärkeä perusedellytys kannanarvioinnissa, vasatuoton arvioinnissa, rotupuhtaustyössä, metsäpeurojen liikkeiden ja levinneisyyden seurannassa sekä erilaisten kuolleisuustekijöiden kuten suurpetojen vaikutusten selvittämisessä.

Pantojen avulla saadaan tietoa myös lajin elinympäristövaatimuksista ennallistamistoimenpiteiden ja metsien käytön suunnittelua varten.

Metsäpeuroja seurataan tehostetusti Metsäpeura Life -hankkeen aikana vuosina 2017–2023, jolloin toimivien pantojen määrä pyritään pitämään nyt saavutetussa tavoitteessa. Tämän talvinen merkintä tehtiin yhteistyössä paikallisten metsästysseurojen, Suomen Riistakeskuksen ja Metsähallituksen kanssa. Merkintä suoritettiin helikopterin avulla.

Metsäpeura metsästettiin Suomessa sukupuuttoon 1910-luvulla. Sotien jälkeen metsäpeuroja siirtyi Venäjän puolelta Kuhmoon ja tästä kannasta siirrettiin muutamia yksilöitä Suomenselälle 1970- ja -80 -lukujen taitteessa. Suomenselän metsäpeurakanta on kasvanut 1990-luvun alun vajaasta kahdesta sadasta noin 1 250–1 300 yksilöön. Sen sijaan Kainuun kanta on 2000-luvun alusta alkaen ollut taantuva. Viimeisen arvion mukaan siellä on noin 750 eläintä.

 

Katso myös