Uutiset Metsä, Ympäristö

Luonnonvarakeskus kehittää yhteistyökumppaneidensa kanssa Metsämittari -nettisovellusta, jonka avulla metsänomistaja voi hyödyntää metsiään kokonaisvaltaisesti: puuntuotannon ohella huomioidaan myös marja- ja sienisadon sekä muiden luonnontuotteiden käyttö.

– Luonnontuotteiden suunnitelmallisella hyödyntämisellä voitaisiin metsätilojen kannattavuutta nostaa. Luonnontuotteista on mahdollista saada merkittäviä tuloja puuntuotannon rinnalle, kertoo Uusia tuotteita metsästä -hanketta johtava professori Anne Tolvanen Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

1016-18ba9083-vastavalo-63819_tapio_sirkka_netti
Kuva: Tapio Sirkka / Vastavalo

Metsämittari on tarkoitettu sekä yksittäisten metsänomistajien, metsäalan suunnittelijoiden, viranomaisten että päätöksentekijöiden käyttöön. Mittarin avulla he voivat kohdentaa metsiin liittyviä puuntuotannollisia toimenpiteitä kustannustehokkaasti siten, että myös metsän muut hyödyt eli ekosysteemipalvelut huomioidaan.

Yhdessä Luken kanssa metsämittaria rakentavat Lapin ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto ja Suomen metsäkeskus. Mallien avulla laskettuihin skenaarioihin ja pitkäaikaisiin aineistoihin perustuva internet-työkalu kertoo, millaisia muutoksia puustossa, luonnontuotteissa, hiilitaseessa ja monimuotoisuudessa tapahtuu metsien käytön seurauksena.

– Metsämittari hyödyttää erityisesti alueellisia metsäohjelmapäivityksiä. Sen kehitystyössä huomioidaan metsien sertifioinnin edellytyksenä olevat metsänhoidon kriteerit, Tolvanen kertoo.

Uusia tuotteita metsästä -hanke turvaa metsien kestävää ja monipuolista käyttöä

Metsämittari on osa laajaa, vuoteen 2019 kestävää Uusia tuotteita metsästä -hanketta, jossa nettisovelluksen lisäksi tuotetaan käytännön tietoa, suunnitelmia ja koulutusta metsäammattilaisille ja metsänomistajille erityisesti Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Suomen Kansallinen metsästrategia 2025 ja Suomen kansallinen biotalousstrategia vaikuttavat metsien käyttöön ja metsänomistajien päätöksentekoon. Metsähakkuita on tavoitteena lisätä 65 miljoonasta kuutiometristä 80 miljoonaan kuutiometriin seuraavan kymmenen vuoden aikana.

– Näiden tavoitteiden rinnalla on syytä huomioida myös metsän muut tuotteet sekä luonnon monimuotoisuus, jotta metsien käyttö olisi kestävää. Hankkeessamme keräämme tietoa, mihin metsän eri käyttötavat vaikuttavat, ovatko ne ristiriidassa vai tukevatko ne toisiaan. Metsä voi hyvin, kun se tuottaa monipuolisesti eri ekosysteemipalveluita, sanoo Anne Tolvanen.

Uusia tuotteita metsästä -hanketta rahoittavat EAKR Lappi sekä EAKR Pohjois-Pohjanmaa.

Katso myös