Uutiset Metsä, Talous

VMI Puuhaku on metsäinfo-sivustolla julkaistu uusi verkkopalvelu, joka tuo puun ominaisuudet Suomen kartalle ja kaikkien saataville. Palvelun avulla käyttäjä voi hakea haluamilleen puujoukoille paikkaan sidottua tietoa puuaineen, puun ja puutavaran ominaisuuksista, esimerkiksi läpimitta, pituus, tilavuus sekä tietoa biomassasta.

VMI Puuhaku sopii työkaluksi esimerkiksi puunhankinnan suunnittelijoille, metsänomistajille ja metsäopetukseen.

VMI Puuhaku kokoaa valtakunnan metsien inventoinnissa (VMI) mitatun tiedon puuston ominaisuuksista yhteen käyttöliittymään. Palvelu perustuu VMI:ssä useiden vuosikymmenten aikana kerättyihin aineistoihin metsikkö-, koeala- ja puutunnuksista. Lisäksi koepuille on laskettu laatuominaisuuksien ennusteita tutkimuksissa julkaistuilla ennustemalleilla.

VMI:n aineistot muodostavat koko maan kattavan verkon, joka mahdollistaa tasalaatuisen ja alueellisesti kattavan tietopankin muodostamisen. Suuret havaintomäärät takaavat hyvän luotettavuuden esimerkiksi maakuntakohtaisille tai erityyppisten metsien keskiarvoille. Yksittäisille metsätiloille tai kuvioille VMI Puuhaun avulla ei voi laskea tuloksia.

VMI Puuhaun käyttö ja tiedon jatkosoveltaminen on ilmaista. Palvelu on tuotettu Luken Laatukartta-hankkeessa.