Uutiset Metsä

Luonnonvarakeskus (Luke) sai valtiovarainministeriön (VM) tuottavuusrahasta merkittävän rahoituksen (1,9 miljoonaa euroa vuosille 2019–2022) MELA-ohjelmiston uudistamiseen. Saatu rahoitus mahdollistaa MELA:n nykyaikaistamisen läpinäkyväksi avoimen lähdekoodin ohjelmistoksi.

MELA on Suomen oloihin kehitetty metsätalouden analyysi- ja suunnitteluohjelmisto, jota käytetään erilaisissa metsien käyttöä koskevissa vaihtoehtolaskelmissa ja vaikutusanalyyseissä. Esimerkiksi valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) aineistoon perustuvat MELA-hakkuumahdollisuusarviot ovat saatavilla kansalaisille avoimesta ja julkisesta verkkopalvelusta (MELA Tulospalvelu). MELA-ohjelmistoa käytetään myös metsäyrityksissä ja Metsähallituksessa erilaisiin metsäomaisuuden hallintaa koskeviin laskelmiin.

Luke uudistaa seuraavan neljän vuoden aikana koko MELA-ohjelmistonsa läpinäkyväksi ja helpommin ylläpidettäväksi avoimen lähdekoodin ohjelmistokokonaisuudeksi. Kehittyvät teknologiat ja tieteenalat, kuten koneoppiminen ja datatiede, avaavat uusia mahdollisuuksia avoimeen dataan ja lähdekoodiin perustuville laskentajärjestelmille.

– MELA-ohjelmistoa on kehitetty 1970-luvulta alkaen puuntuotannon suunnittelua varten. Metsien käytön monipuolistuminen tuo ohjelmiston käytölle kuitenkin uusia tarpeita. Näihin vastaaminen edellyttää metsän ja metsäoperaatioiden mallinnuksen uudistamista, ja sitä varten myös ohjelmiston tietorakenteet, algoritmit ja koko rakenne on nykyaikaistettava, kertoo hanketta johtava tutkimusprofessori Tuula Packalen.

Hankkeen tuloksena on uusi MELA-ohjelmistokokonaisuus, joka on nykyistä monipuolisempi, läpinäkyvämpi, skaalautuvampi, käyttäjäystävällisempi ja helpommin ylläpidettävä. Uudistamistyössä hyödynnetään Luken aiempia kokemuksia avoimen lähdekoodin ohjelmistokehityksestä, jota on tehty muun muassa Euroopan komissiolle. Avoimen lähdekoodin käyttö on yleistynyt tiedeyhteisössä, koska se mahdollistaa uusien mallien ja menetelmien vertaisarvioinnin ohjelmakooditasolla.

MELA-ohjelmiston uudistamista on valmisteltu Lukessa syksystä 2017 lähtien ja se toteutetaan pääasiassa Luken asiantuntijatyönä yhteistyössä eri tieteenalojen ja tuloksia hyödyntävien yritysten kanssa.