Uutiset Ruoka

Kuluttajien mielestä sopimuspohjaisen ostamisen suurimpia hyötyjä ovat tuotteen alkuperän tunteminen, tuoreus sekä paikallisen viljelijän tukeminen. Sopimuskaupasta kiinnostuneimpia ovat uusia ruoan ostamisen tapoja, kuten nettikauppoja, käyttävät kuluttajat.

Uudenmaan ruoan uusi lähiruoan jakelupiste avattiin Espoon Nihtisillassa helmikuussa. Kuva: Delphine Rumo.

Tulokset käyvät ilmi Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Uudenmaan ruoka –foodhubin  toteuttamasta kyselytutkimuksesta, jossa kartoitettiin kuluttajien kiinnostusta ostaa lähi- ja luomuruokaa sopimuspohjaisesti etukäteen.

Pienimuotoinen kyselytutkimus toteutettiin maaliskuussa 2019 Uudenmaan ruoan uuden Espoon Nihtisillan jakelupisteen avajaisten yhteydessä. Kyselyyn vastasi 61 kuluttajaa, joista suurin osa asui Espoossa tai Helsingissä. Kyselytutkimus on osa Urban Food -projektia.

Sopimuskauppaa tehdään tuoreista ja paikallisista tuotteista

Neljä viidestä vastaajasta koki tuotteen alkuperän tuntemisen, tuotteen tuoreuden ja oikea-aikaisuuden sekä paikallisen viljelijän tukemisen olevan sopimuskaupan hyötyjä. Noin 70 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että sopimuskaupan etuna on myös ostetun ruoan laadukkuus. Yli puolet vastanneista valitsi sesonkituotteen saatavuuden varmistumisen sopimuskaupan hyödyksi.

– Sopimuskaupassa koettiin ongelmallisena muun muassa etukäteen maksaminen, kuluttajan oikeudet kaupan peruuntuessa ja epätietoisuus siitä, saako tuotteen lopulta vai ei. Viidesosa vastaajista ei kokenut sopimuskaupassa olevan lainkaan ongelmia, toteaa Luken tutkija Katri Joensuu.

Kyselyssä mainituista esimerkkituotteista mansikkaa oli kiinnostunut ostamaan sopimuspohjaisesti 80 prosenttia vastaajista sekä luonnonkalaa 60 prosenttia ja maissia 50 prosenttia vastaajista.

Kumppanuutta kaupantekoon

Suomessa toimii erilaisia kumppanuusmaatalousmalleja, joissa viljelijä tai kalastaja ei myy tuotteitaan esimerkiksi vähittäistavarakauppaan tai sopimusostajalle, vaan suoraan kuluttajille. Yksi kumppanuusmaatalouden malli on sopimuspohjainen ruoan myynti, jossa kuluttaja ostaa viljelijältä haluamansa määrän tiettyä tuotetta ja maksaa siitä etukäteen.

Ostamalla osan tulevasta sadosta kuluttaja ja tuottaja luovat kumppanuussuhteen, joka hyödyttää molempia. Viljelijä tiedottaa sadon ajoittumisesta etukäteen ja toimittaa tuotteet kuluttajalle sadonkorjuuaikaan. Näin kuluttaja voi etukäteen varmistaa saavansa tietyn sesonkituotteen parhaaseen satoaikaan ja viljelijä voi paremmin suunnitella tuotantoaan etukäteen kysynnän mukaan.

Urban Food on puolen vuoden mittainen Smart & Clean -muutosprojekti, jolle on myönnetty Uudenmaan liiton Aiko-rahoitusta. Projektissa kehitetään alustoja ja logistiikkaa, joiden avulla villivihannekset, pientuottajien tuotteet ja elintarviketeollisuuden ylijäämä on helppo löytää ja toimittaa kannattavasti ostajalle. Projektia rahoittavat myös Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit, Sitra sekä Apetit Ruoka Oy ja Oy Karl Fazer Ab.