Uutiset Maatalous, Ruoka, Tilasto

Vuonna 2019 maitoa tuotettiin 2 305 miljoonaa litraa, mikä on prosentin vähemmän kuin edellisvuonna. Maidon keskimääräinen tuottajahinta pysyi lähes samana kuin edellisvuonna. Kananmunien tuotannon kasvu jatkui ja tuottajahinta nousi hienoisesti.

– Maidon tuotanto väheni vuonna 2019 prosentin verrattuna vuoteen 2018. Kaiken kaikkiaan maitoa tuotettiin 2 305 miljoonaa litraa. Tuotanto väheni neljättä vuotta peräkkäin. Meijereiden vastaanottama maitomäärä oli 2 262 miljoonaa litraa. Luomumaidon tuotanto jatkoi edelleen kasvuaan ja tuotanto oli 74 miljoonaa litraa, kertoo yliaktuaari Sanna Vuorisalo Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Kuva: Pixabay

Maitotilojen määrä väheni viime vuoden aikana noin 470 tilalla ja vuoden lopussa oli 5 783 maitotilaa. Luomumaitotiloja oli 142.

Samoin lypsylehmien määrä väheni ja lehmiä oli joulukuussa vajaa 259 000, mikä on kaksi prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Maidon tuottajahinta pysyi samana

Vuonna 2019 meijerit maksoivat tuottajille keskimäärin 38,61 senttiä maitolitralta eli suunnilleen saman verran kuin edellisvuonna. Maidon keskimääräinen tuottajahinta on pysynyt lähes samana viimeisen kolmen vuoden ajan.

– Viime vuonna keskimääräinen tuottajahinta laski alkuvuodesta, mutta keväästä lähtien hinta oli korkeampi kuin edellisvuonna, kertoo yliaktuaari Sirpa Karppinen Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Tuottajan saamaan hintaan vaikuttavat lisäksi jälkitili sekä maidon tuotantotuki. Tiedot tuottajille maksetuista jälkitileistä vuodelta 2019 kerätään meijereiltä maalis-huhtikuussa 2020. Vuonna 2018 jälkitiliä maksettiin keskimäärin 0,57 senttiä maitolitralta.

Kananmunien tuotannon kasvu jatkui

Kananmunia tuotettiin myös viime vuonna aiempaa enemmän ja tuotanto kohosi vajaaseen 76 miljoonaan kiloon. Tuotanto kasvoi nyt jo seitsemättä vuotta peräkkäin.

Virikehäkki- ja lattiakanaloissa tuotettujen kananmunien määrä väheni, kun taas ulkokanaloissa ja luomukanaloissa tuotettujen kananmunien määrä lisääntyi.

Kananmunista 58 prosenttia tuotettiin virikehäkeissä, 32 prosenttia lattiakanaloissa, kaksi prosenttia ulkokanaloissa ja kahdeksan prosenttia luomukanaloissa.

Kananmunien tuottajahinta nousi, mutta luomumunien hinta laski

A-luokan kananmunista maksettiin viime vuonna keskimäärin 1,11 euroa kilolta eli noin kaksi prosenttia enemmän kuin vuonna 2018.

Edellisvuoteen verrattuna sekä virikehäkki- että lattiamunien hinta nousi kumpikin noin kaksi prosenttia. Ulkomunien hinta oli lähes sama kuin edellisvuonna, mutta luomumunien hinta laski reilun kolme prosenttia.

Tilaston taustaa

Tiedot maidon- ja kananmunien tuotannosta ja tuottajahinnoista perustuvat meijereille ja kananmunapakkaamoille kuukausittain tehtäviin kyselyihin.