Uutiset Maatalous, Tilasto
Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa:

 

Maatalouden kannattavuuskirjanpitojärjestelmään etsitään uusia vapaaehtoisia maatiloja. Kirjanpidosta saadaan tärkeää tietoa, jota käytetään maatalouden kannattavuuden seurantaan, tutkimukseen ja politiikkavalmistaluun. Järjestelmän ytimen muodostavat kirjanpitotilat, joita Suomessa on tällä hetkellä noin 800.

Kannattavuuskirjapitotilat seuraavat maatilayrityksensä taloutta, työnkäyttöään ja muita talouden tunnuslukuja kuten muutkin maatilat. Pro Agria -keskukset ja puutarhatiloilla Kauppapuutarhaliitto keräävät tarvittavat tiedot kannattavuuskirjanpitoa varten.

”Maatalouden talouskehityksen seurannassa kannattavuuskirjanpito on keskeinen työkalu maatalouspolitiikan seurannassa ja valmistelussa. Tilat tuottavat sen tiedon, jonka pohjalta politiikan vaikuttavuutta ja toisaalta tarpeita voidaan perustella. Kannustan tiloja osallistumaan. Tämä työ on tärkeää”, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Suomen kannattavuuskirjanpito on osa EU:n yhteistä verkostoa (FADN), jossa kaikista EU-maista kerätään vastaavat tiedot.

Luonnonvarakeskus koostaa tiedot ja tuottaa niistä palautteet tiloille. Suurin hyöty kannattavuuskirjanpitotiloille itselleen tulee tarkasta talouden seurannasta ja tilakohtaisesta palautteesta.

Raportit ovat maksuttomia mukana oleville tiloille. Kaikki maatilat hyötyvät tiedoista esimerkiksi Taloustohtorin palvelujen kautta.

”Pyrimme tuottamaan osallistuville tiloille sellaisen palautteen, josta on oman tilan kehittämisen ja toisaalta vertailun kannalta eniten hyötyä. Taloustohtorissa kaikki voivat käydä tarkastelemassa, miten maataloudella taloudellisesti ja kestävyyden kannalta menee,  toteaa erikoistutkija Arto Latukka Luonnonvarakeskuksesta.