Uutiset Kala, Maatalous, Metsä, Puutarha, Riista, Ruoka, Tilasto

Luonnonvarakeskuksen (Luke) Ruoka- ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja ilmestyy nyt neljättä kertaa. Verkossa julkaistava vuosikirja kokoaa yhteen biotalouden keskeisimmät tilastotiedot maataloudesta, metsäsektorilta sekä kala- ja riistataloudesta.

Vuosikirjassa on tilastotietoja muun muassa maatalouden rakenteesta ja tuotannosta, metsätaloudesta ja puukaupasta sekä kalastuksesta, vesiviljelystä ja metsästyksestä. Julkaisu sisältää tietoja myös hinnoista ja kannattavuudesta sekä ulkomaankaupasta.

– Tänä vuonna mukaan on otettu uutena aihealueena biotalous Suomessa. Pisimmillään julkaisussa on aikasarjoja yli sadan vuoden ajalta. Kirjan lopusta löytyy lisäksi linkkejä alan kansainvälisiin tilastopalveluihin, kertoo yliaktuaari Tarja Kortesmaa Lukesta.

Vuosikirjan sisältöä täydentää Luken stat.luke.fi -tilastoverkkopalvelun ajantasainen tilastotietokanta, josta löytyy suorien linkkien kautta vuosikirjan kuvioiden taustalla oleva numerodata.

Vuosikirja on maksutta saatavilla oheisesta linkistä. Julkaisu ilmestyy myös englanniksi keväällä 2019. E-vuosikirjasta voi halutessaan tilata maksullisena painetun version Luken verkkokaupasta.

Poimintoja julkaisusta

  • Suomessa oli maatalous- ja puutarhayrityksiä vuonna 2017 kaikkiaan 48 562 eli noin 1 150 tilaa vähemmän kuin edellisvuonna.
  • Vuonna 2017 tuotetusta 2 236 miljoonasta maitolitrasta oli 62 miljoonaa litraa luomumaitoa, jonka määrä lisääntyi 14 prosenttia edellisvuodesta.
  • Härkäpapua viljeltiin vuonna 2017 jo saman verran kuin perunaa, kumpaakin 22 100 hehtaarin alalla.
  • Teollisuuspuun hakkuut saavuttivat vuonna 2017 uuden tilastoennätyksen, 63 miljoonaa kuutiometriä.
  • Vuosina 2014–2017 tehtyjen valtakunnan metsien 12. inventoinnin mittausten perusteella puuston määrä Suomessa on 2,5 miljardia kuutiometriä. Edelliseen inventointiin, 2009–2013, verrattuna tilavuus on lisääntynyt 117 miljoonaa kuutiometriä.
  • Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo vuonna 2017 oli lähes 12 miljardia euroa eli viidesosa Suomen koko tavaraviennistä.
  • Kaupalliset kalastajat pyydystivät Suomen järvistä 6,5 miljoonaa kiloa kalaa ja 825 000 rapua. Arvokkaimmat lajit olivat muikku, kuha ja täplärapu.
  • Kalajalosteiden raaka-aineena käytetystä kalasta 51 miljoonaa kiloa oli kotimaista ja 28 miljoonaa ulkomailta tuotua.
  • Vuoden 2017 pienriistasaaliin määrä oli lähes viidenneksen ja metsäkanalintusaaliin määrä peräti 40 prosenttia edellisvuotta pienempi. Hirvieläinsaaliin määrä sen sijaan kasvoi.
  • Metsäsektorin osuus oli 38 prosenttia ja elintarvikesektorin 23 prosenttia Suomen koko biotalouden tuotoksesta vuonna 2017.

 

 

Katso myös