Uutiset Maaseutu, Maatalous, Puutarha, Ruoka, Talous, Tilasto

Vuonna 2015 Suomessa oli 50 999 maatalous- ja puutarhayritystä. Edellisestä vuodesta tilojen määrä väheni kolme prosenttia. Vuodesta 2010 noin 8 500 tilaa on lopettanut toimintansa. Jäljelle jääneet tilat suurenevat. Tilojen keskimääräinen peltoala oli 44 hehtaaria vuonna 2015.

Kuva: Jenni Virta/Ilonen Liftari Oy
Kuva: Jenni Virta/Ilonen Liftari Oy

Tiloista 86 prosenttia oli edelleen perheviljelmiä ja kahdeksan prosenttia maatalousyhtymiä. Perikuntien hoidossa tiloista oli vajaat kolme prosenttia ja osakeyhtiöitä oli alle kaksi prosenttia.

– Edellisestä vuodesta juuri perheviljelmät ovat vähentyneet eniten. Omistusmuodoista vain osakeyhtiöiden määrä kasvoi. Vuonna 2015 osakeyhtiöitä oli 892 eli 33 edellisvuotta enemmän, aktuaari Jaana Kyyrä Luonnonvarakeskuksesta sanoo.

Suurin vähennys on tapahtunut pienissä tiloissa

Tiloista noin 55 prosentilla taloudellinen koko oli alle 25 000 euroa vuonna 2015. Noin 30 prosenttia tiloista oli kooltaan yli 50 000 euroa.

– Sekä lukumääräisesti että suhteellisesti suurin vähennys tilamäärässä on tapahtunut pienimmässä tilakokoluokassa, joka on 2000 – 4 000 euroa. Edellisestä vuodesta tämän luokan tilamäärä on vähentynyt 12 prosenttia, Kyyrä kertoo.

Tilat ovat joko lopettaneet toimintansa tai niiden taloudellinen koko on jäänyt maatalous- ja puutarhayritysrekisterin alarajan alle, sillä kooltaan alle 2 000 euron tilat eivät ole mukana rekisterissä.

Viljelijöiden keski-ikä yksityishenkilöiden omistamilla tiloilla on nousussa. Kuva: Sanna-Leena Kettunen
Viljelijöiden keski-ikä yksityishenkilöiden omistamilla tiloilla on nousussa. Kuva: Sanna-Leena Kettunen

Taloudellinen koko on laskettu SO eli standardituotosmenetelmällä (Standard Output), jossa lasketaan maataloustuotteelle keskimääräinen tuotto euroa per hehtaari tai euroa per kotieläin tilahinnoin laskettuna. Laskemisessa hintoina käytetään viiden vuoden keskiarvoja. Standardituotos ei huomioi tukia, koska EU:n maatalouspolitiikassa tuet ovat irrotettu tuotannosta.

Tilaston taustaa

Maatalous- ja puutarhayritysten rakennetilasto sisältää tietoa maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärästä, maankäyttölajeista ja tuotantosuunnista sekä viljelijöistä Suomessa. Tilasto antaa kokonaiskuvan Suomen maa- ja puutarhatalouden omistus- ja tuotantorakenteesta sekä viljelijöiden lukumäärästä ja ikärakenteesta. Tilaston tiedot saadaan pääasiassa maaseutuhallinnon rekistereistä.

Tarkemmat tiedot ja tilastoon liittyvät taulukot löytyvät Stat.luke.fi-palvelusta.