Uutiset Maatalous, Puutarha, Talous, Tilasto

Maatalous- ja puutarhayritysten nettomäärä aleni vuodesta 2018 vuoteen 2019 yhteensä 920 yrityksellä. Tuotannon lopettaneita oli kuitenkin selvästi enemmän, 1433 yritystä. Syynä eroon on se, että samaan aikaan 391 yritystä aloitti uutena ja 122 yritystä palasi tuotantoon. Näin tilalukumäärän alenema nettona oli alhaisempi kuin lopettaneiden yritysten määrä.

Maatalous- ja puutarhayrittäjät tekevät vuosittain strategisen päätöksen, jatkavatko tuotantoa ennallaan, muuttavatko jotenkin tuotantoa vai lopettavatko kaiken tuotannon. Jo aiemmin lopettaneet taas voivat palata välivuosien jälkeen tuottajiksi. Kaikki nämä muutokset ovat osa jatkuvaa rakennekehitystä. Maatalous- ja puutarhayritysten tilanne ei ole staattinen.

– Maa- ja puutarhatalouden rakennemuutosta vauhdittavat sekä tuotannosta luopuvat, tuotantoon palaavat, uudet että myös tuotantoaan muuttavat ja tietysti myös tuotantoa laajentavat yritykset, toteaa erikoistutkija Arto Latukka Luonnonvarakeskus Lukesta.

Maataloustuotannon kokonaan lopettavat yritykset ovat useimmiten kasvinviljelytiloja – eivät kotieläintiloja, kuten yleensä ajatellaan. Sekä uusissa yrityksissä että tuotantoon palanneilla tiloilla harjoitettiin useimmiten kasvintuotantoa. Luonnonvarakeskuksen Taloustohtori-sivustolle julkistettu uusi Tuotantosuuntamuutokset-palvelu tarjoaa vuosittaisen kokonaiskuvan näistä muutoksista.

Yrityksistä 10 prosenttia muutti tuotantosuuntaa

Vuonna 2019 jatkavista yrityksistä 90 prosenttia jatkoi tuotantoa ennallaan siten, että tuotantosuunta ei muuttunut. Tilakokoa kasvatettiin usein investoimalla, mikä ei kuitenkaan muuttanut tuotantosuuntaa. Tiloista 10 prosenttia muutti tuotantoa eri tavoin siten, että myös tuotantosuunta muuttui. Vilkkainta siirtyminen tuotantosuunnasta toiseen oli sekatiloilla, viljatiloilla ja muilla kasvinviljelytiloilla. Muutokset tapahtuivat usein näiden tuotantosuuntien välillä.

Vuonna 2019 maataloustuotannon lopetti lähes kolme prosenttia yrityksistä, 1433 yritystä. Näistä kasvinviljelytiloja oli 1002, 70 prosenttia. Tämä  vastaa näiden tilojen osuutta kaikista yrityksistä. Suhteellisesti eniten kaiken tuotannon lopettaneita oli kasvihuonetiloissa sekä myös lammas-, vuohi- ja laidunkarja-tuotantosuunnassa. Muillakin kotieläintiloilla saatetaan luopua eläimistä, mutta useimmat näistä jatkavat kasvinviljelytiloina, ainakin jonkin aikaa.

Uusia tiloja erityisesti kasvintuotantoon

Tuotannon aloittaneista uusista yrityksistä suurin osa oli viljatiloja ja erityisesti muita kasvinviljelytiloja. Suhteessa eniten uusia tiloja tuli lammas-, vuohi- ja laidunkarja-tuotantosuuntaan. Esimerkiksi vuonna 2014 aloittaneista uusista yrityksistä 25 prosenttia oli luopunut tuotannosta vuoteen 2019 mennessä, kun kaikista tiloista vastaavalla ajanjaksolla luopui 13 prosenttia. Uusista tiloista kuitenkin kolme neljännestä oli edelleen tuotannossa vuonna 2019. Näiden jatkaneiden tilakoko oli ollut alkuvaiheessa 10–15 hehtaaria, mikä oli suurempi kuin lopettaneilla tiloilla.

Tarkastelu perustuu täysin tilatunnuksiin, jolloin tuotannon lopettamisiksi ja aloittamisiksi rekisteröityvät myös esimerkiksi yrityksen jakaminen kahteen uuteen tilatunnukseen tai kahden yrityksen yhdistäminen yhteen uuteen tilatunnukseen. Näiden osuutta uusista yrityksistä ei tässä ole mahdollista selvittää.

Palaavat tilatkin useimmiten kasvintuotantoon

Palvelu ”jäljittää” yritykset vuodesta 2000 lähtien. Yritys luokittuu uudeksi, jos tilatunnusta ei löydy yhdeltäkään aiemmalta vuodelta. Mikäli tilatunnus löytyy joltakin aiemmalta vuodelta, yritys luokittuu tuotantoon palaavaksi yritykseksi. Nämä luokittuivat useimmiten muut kasvinviljelytilat -tuotantosuuntaan ja myös viljatilat-tuotantosuuntaan. Yritykset eivät välttämättä palaa aiempaan tuotantosuuntaansa.

Tiedot Taloustohtori-verkkopalvelusta

Tulokset ovat tarjolla Luken Taloustohtori-sivuston uudessa Tuotantosuuntavaihdot-verkkopalvelussa. Järjestelmä määrittää vuodesta 2000 lähtien yritys yritykseltä ja vuosi vuodelta kunkin kahden peräkkäisen vuoden väliset muutokset. Palvelu tarjoaa erilaisiin ratkaisuihin päätyneiden yritysten lukumäärät.

Aineistona on laajennettu maatalous- ja puutarhayritysrekisteri, joka sisältää kaikki Suomen maatalous- ja puutarhayritykset, myös kaikkein pienimmät. Tarkasteluun sisältyvät hevostilat, mutta hevosia ei huomioida tuotantosuuntamäärityksessä. Tuloksia voi tarkastella tuotantosuunnittain tai tarkemmin tuotantohaaroittain. Jatkossa palveluun tarjotaan mahdollisuus tarkastella tuloksia myös alueellisesti.