Uutiset Metsä, Tilasto

Yhtiöiden ja valtion metsissä hakkuita tehtiin maaliskuussa vilkkaaseen tahtiin, kun taas yksityismetsissä jäätiin hieman viime vuoden vauhdista. Kaikkiaan hakkuista kertyi puuta 6,3 miljoonaa kuutiometriä, josta kuitupuuta oli ennätykselliset 3,9 miljoonaa kuutiometriä.

Maaliskuun aikana Suomen metsistä hakattiin puuta teollisuuden käyttöön kaikkiaan 6,3 miljoonaa kuutiometriä, eli hieman enemmän kuin vuotta aiemmin. Edeltävän kymmenvuotisjakson keskiarvoon verrattuna nyt hakattu määrä oli 6 prosenttia suurempi.

Yksityismetsistä puuta hakattiin 5,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli prosentin vähemmän kuin maaliskuussa vuosi sitten. Yksityismetsien puumäärästä 4,1 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin pystykauppapuiden hakkuista ja 1,1 miljoonaa kuutiometriä kertyi hankintakauppapuiden vastaanottomääristä. Pystykauppojen puumäärä ylitti viimevuosien maaliskuiden keskiarvon 7 prosentilla ja hankintapuun 3 prosentilla.

Maaliskuun teollispuun hakkuut 2005-2015

Hakkuut hyvässä vauhdissa yhtiöiden ja valtion metsissä

Metsäteollisuusyhtiöiden omista metsistä ja Metsähallituksen hallinnassa olevista valtionmetsistä hakattiin puuta 1,1 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli 9 prosenttia edellisvuotista ja 13 prosenttia keskimääräistä maaliskuuta suurempi.

Maaliskuun hakkuista oli tukkipuuta 2,4 ja kuitupuuta ennätykselliset 3,9 miljoonaa kuutiometriä. Sekä tukkipuun että kuitupuun määrät olivat prosentin edellisvuotista suuremmat.

Tammi–maaliskuussa puuta hakattiin teollisuuden käyttöön kaikkiaan 16,8 miljoonaa kuutiometriä, josta tukkipuuta oli 6,5 ja kuitupuuta 10,3 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä jäi 9 prosenttia ja kuitupuun määrä yhden prosentin viime vuoden vastaavan ajanjakson kertymää pienemmäksi.

Maaliskuussa puunkorjuussa työskenteli yhteensä 5 200 henkilöä. Hakkuukoneita oli käytössä noin 1 700, metsätraktoreita noin 1 800 ja puutavara-autoja noin 1500.

Kuukausittaiset teollisuuspuun hakkuut