Uutiset Yleinen

Lauri Mehtätalo, Petteri Packalen, Taina Pennanen, Pasi Rautio ja Seija Tuulentie ovat nimitetty tutkimusprofessoreiksi Luonnonvarakeskukseen.

MMT Lauri Mehtätalo on nimitetty metsäsuunnitteluun liittyvän matemaattisen mallintamisen tutkimusprofessorin tehtävään (Research Professor in Mathematical Modeling for Forest Planning). Mehtätalon kiinnostuksen kohteina ovat metsäsuunnittelu, metsien inventointi ja mallintaminen. Hän tulee vahvistamaan erityisesti metsäsuunnittelujärjestelmien ja niissä käytettävien mallien kehitystä (puuston rakenne ja dynamiikka). Mehtätalo siirtyi nykyisiin tehtäviinsä Itä-Suomen yliopistosta soveltavan tilastotieteen professorin tehtävistä. Hän aloitti 1.5.2021.

MMT Petteri Packalen aloittaa 1.11.2021 metsien kaukokartoituksen tutkimusprofessorina (Research Professor in Remote Sensing of Forests). Packalenin tutkimusala käsittää metsien kaukokartoituksen kattaen myös muut ekosysteemipalvelut kuin puutuotanto. Packalen tulee vahvistamaan Luken kaukokartoitustutkimusta liittyen metsien tilan seurantaan, erityisesti millä tavalla tiedon keruuta voi tehostaa kaukokartoituksen keinoin. Aikaisemmin Packalen toimi Itä-Suomen yliopistossa metsien käytön optimoinnin professorina.

FT Taina Pennanen on nimitetty maatalousmaiden maaperätieteen tutkimusprofessoriksi (Research Professor in Agricultural Soil Science). Työ pitää sisällään maaperän ja sen prosessien tutkimusta peltomaiden kestävien viljelymenetelmien ja kasvintuotannon edistämiseksi. Pennanen aloitti tehtävissään 1.9.2021. Pennanen on maaperäbiologi ja tehnyt tutkimusuraa ekosysteemien ravinteiden kierron parissa. Hän toimi aikaisemmin johtavan tutkijan tehtävissä Lukessa.

Metsänhoidon tutkimusprofessorin tehtävään on nimitetty FT Pasi Rautio (Research Professor in Silviculture). Raution tutkimus on keskittynyt metsien uudistamiseen, erilaisten metsänhoitomenetelmien soveltuvuuteen Suomen olosuhteissa, metsälannoituksiin sekä metsien monikäyttöön. Rautio tulee vahvistamaan Luken tutkimusta liittyen metsänviljelyyn ja metsien luontaiseen uudistamiseen sekä vaihtoehtoisiin metsienkäsittelymenetelmiin. Hän siirtyi nykyisiin tehtäviin Luken johtavan tutkijan tehtävistä. Rautio aloitti tehtävänsä 1.9.2021.

YTT Seija Tuulentie aloitti arktisten kestävien elinkeinojen tutkimusprofessorin tehtävissä (Research professor in Arctic sustainable livelihoods) 15.8.2021. Tehtävän tavoitteena on etsiä ja kehittää ratkaisuja, joissa arktisia luonnonvaroja hyödynnetään etenkin kokonaisvaltainen kestävyys ja yhteisöjen hyvinvointi huomioon ottaen. Ratkaisut tukevat uusiutuvien arktisten luonnonvarojen vastuullista hyödyntämistä. Tuulentie siirtyi näihin tehtäviin Luken erikoistutkijan tehtävistä.

-Näillä professorirekrytoinneilla Luke vahvistaa suorituskykyään toimintamme kannalta tärkeillä tutkimusaloilla. Metsätieteiden ja maatalousmaiden professuurit ovat Luken ydintekemistä ja kestävien elinkeinojen professuuri vastaa erittäin ajankohtaisiin kestävyyskysymyksiin, kun elinkeinot investoivat uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön. Professorit ovat myös keskeisessä asemassa tieteenalojensa vanhimpina ja siten tutkimuksen suuntaajina ja mentoreina, tutkimusylijohtaja Antti Asikainen kommentoi.

 

Tutkimusprofessorit ovat avaintehtävissä Luken tieteellisen asiantuntemuksen ja kansainvälisen näkyvyyden ja vaikuttavuuden kannalta. Tavoitteena on varmistaa huipputason tutkimus Lukelle strategisilla aloilla ja myös tutkimuksen hyödynnettävyys elinkeinoelämässä.