Uutiset Ilmasto, Metsä, Ympäristö

Luonnonvarakeskus (Luke) tarkentaa tapaa laskea päätehakkuukypsien metsien määrää Suomen metsien hiilinielun vertailutasolaskennassa. Laskennassa käytetty vain ikään perustuva uudistuskypsyyden luokittelu tuotti suuremman uudistuskypsien metsien pinta-alan kuin Suomen valtakunnan metsien inventoinnissa (2009–2013) on mitattu.

– Olemme parhaillaan tekemässä perusteellista selvitystä tiedeyhteisössä havaitun pinta-alaeron vaikutuksesta hiilinielun vertailutasoon. Selvitys valmistuu toukokuun aikana, kertoo Luken apulaisprofessori Aleksi Lehtonen.

EU-jäsenmaiden tekemät laskennat metsien hiilinielujen vertailutasosta ovat EU-komissiossa tarkastettavana. EU-komission tarkastukseen lähetetyn vertailutasoraportin lisäksi Luke on julkaissut alkuvuodesta laskentaa avaavan laajemman raportin, joka mahdollisti laskennan avoimen arvioinnin tiedeyhteisössä.

Suomi saa EU-komission tarkistusraportin kesä-heinäkuussa, minkä jälkeen tehdään lopullinen laskenta. Suomen on toimitettava mahdolliset tarkennukset sisältävä vertailutasoraportti komissiolle vuoden loppuun mennessä.

Metsien vertailutasojen teknisestä tarkistuksesta kerrotaan lisää 6.6.2019 Sompa-hankkeen seminaarissa Metsänielut ilmastopolitiikassa: LULUCF-asetuksen toimeenpano & tulevaisuus (Kielikeskuksen juhlasali, Helsingin yliopisto, Fabianinkatu 26, klo 9.00–12.00). Ilmoittautumiset: https://fi.surveymonkey.com/r/SRVDCWV

Vertailutasolaskenta pähkinänkuoressa: Maankäyttöä, maankäytön muutoksia ja metsätaloussektoria koskeva LULUCF-asetus edellyttää EU:n jäsenmailta niin sanottua metsien vertailutason laskentaa. Vertailutaso on luku, johon metsien raportoitavaa hiilinielun kokoa verrataan vuosina 2021–2025. Vertailutason asettamisen tavoitteena on sisällyttää metsät EU:n energia- ja ilmastokehykseen sekä ylläpitää ja vahvistaa hiilinieluja pitkällä aikavälillä. Lisätietoa vertailutasolaskennasta