Uutiset Ilmasto, Maatalous, Ruoka, Yleinen, Ympäristö

Luke on mukana viidessä yhteistyöhankkeessa, jotka ovat saaneet huomattavan tuen Suomen Akatemian yhteydessä toimivalta strategisen tutkimuksen neuvostolta. Kaikki viisi hanketta käynnistyivät kesäkuussa 2019 ja kestävät kolme vuotta. Luke sai tukea yhteensä noin 3,3 miljoonaa euroa. Kaksi hankkeista on Helsingin yliopiston johtamia ja muut ovat Suomen ympäristökeskuksen, Ilmatieteen laitoksen ja Aalto-yliopiston koordinoimia.

LEG4LIFE – Palkokasveilla kohti kestävää ruokajärjestelmää ja terveyttä

Hankkeen tavoitteena on edistää siirtymistä ilmastoneutraaliin ruokaketjuun monipuolistamalla ja lisäämällä kasviproteiinien lähteiden viljelyä, jalostamista ja käyttöä alkutuotannosta kuluttajan ruokapöytään asti ja ottamalla samalla huomioon myös syntyvät ympäristö- ja terveysvaikutukset. Hankkeessa keskitytään Suomen ilmasto-olosuhteissa menestyviin palkokasveihin, kuten herneeseen, härkäpapuun ja lupiiniin. LEG4LIFE kehittää terveellisiä palkokasvipohjaisia tuotteita ja tutkii käytön lisäämisen vaikutusta ihmisen ravitsemukseen ja terveyteen, yhteiskuntaan, talouteen ja ympäristöön. Hankkeen tuottamaa tietoa käytetään kestävyyden kokonaisvaltaisten muutosvaikutusten mallintamiseen. LEG4LIFE-hankkeessa ovat mukana hanketta johtava Helsingin yliopisto sekä Luonnonvarakeskus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Palkokasveilla kohti kestävää ruokajärjestelmää ja terveyttä.
Lisätietoja: Tutkimusprofessori Toivo Muilu, Luonnonvarakeskus.

Herne.
Kuva: Erkki Oksanen, Luke.

JUST-FOOD – Matkalla kestävään, terveelliseen ja ilmastoneutraaliin ruokajärjestelmään

JUST-FOOD tutkii, miten siirtymä kestävään, terveelliseen ja ilmastoneutraaliin ruokajärjestelmään voidaan tehdä hyväksyttävästi ja oikeudenmukaisesti. Hanke käsitteellistää ja operationalisoi reilun ruokamurroksen ja tuottaa päättäjille tietoa sekä reilun murroksen edellytyksistä että työkaluja ja tietoa sen edistämiseksi. JUST-FOOD tuo eettisen tarkastelun ruokajärjestelmätutkimuksen etualalle ja osallistaa laajan joukon yhteiskunnan ja ruoka-alan toimijoita tiedon yhteistuotantoon. Suomen ympäristökeskuksen johtamassa hankkeessa ovat mukana Jyväskylän yliopisto, e2 tutkimus, Luke, University of Bern sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Reilu ruokamurros: Eriarvoisuuksien tunnistaminen ja ratkaiseminen matkalla kestävään, terveelliseen ja ilmastoneutraaliin ruokajärjestelmään.
Lisätietoja: Erikoistutkija Merja Saarinen, Luonnonvarakeskus.

MULTA – Maanviljelyn monihyötyiset ratkaisut ilmastokestävään ruokajärjestelmään

Suurten haasteiden edessä olevan ruokajärjestelmän pitäisi olla merkittävä osa ilmastonmuutoksen hillintää ja samalla tuottaa kestävästi terveellistä ruokaa kasvavalle väestölle. Maanviljely aiheuttaa globaalisti ison osan ruokajärjestelmän ilmastovaikutuksista. MULTA-hankkeessa kehitetään ruokajärjestelmää hyödyttäviä ilmastokestäviä viljelykäytäntöjä, kokeillaan käytäntöjä maatiloilla, kehitetään hiilensidonnan todentamisjärjestelmä sekä taloudellisia ja muita ohjauskeinoja näiden ratkaisujen käyttöönottamiseksi Suomessa ja muualla. Lisäksi hankkeessa kehitetään kokonaisvaltaista systeemistä muutosta, ja viedään sitä eteenpäin yhdessä viljelijöiden, yritysten ja päättäjien kanssa. Ilmatieteen laitoksen johtamassa hankkeessa ovat mukana Helsingin yliopisto, Elävä Itämeri säätiö, University of Zurich, Syke ja Luke.

Maanviljelyn monihyötyiset ratkaisut ilmastokestävään ruokajärjestelmään.
Lisätietoja: Erikoistutkija Risto Uusitalo, Luonnonvarakeskus.

VALUEBIOMAT – Kohti kestävän kehityksen mukaista materiaalien valmistusta

Yksi suurista globaaleista haasteista on materiaalien valmistuksen muuttaminen polymeereistä ja muoveista kestävän kehityksen mukaisiksi, uusiutuviin raaka-aineisiin perustuviksi ja hiiltä sitoviksi materiaaleiksi. VALUEBIOMAT-projekti tarjoaa ratkaisun, joka pohjautuu biopohjaisiin kasviöljypohjaisiin raaka-aineisiin perustuviin materiaaleihin. Projektissa kehitettyjen polymeerien työstössä hyödynnetään digitaalista valmistustekniikkaa.  Aalto-yliopiston johtamassa hankkeessa ovat mukana Luke, Lapin yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.

Bioöljyihin perustuvat polymeerikomposiitit; arvoketju synteesistä digitaaliseen valmistukseen.
Lisätietoja: Tutkimusprofessori Hannu Ilvesniemi, Luonnonvarakeskus.

BioColour – Väripaletti biopohjaisille väriaineille ja pigmenteille

BioColour-hankkeen tarkoituksena on kehittää uusia menetelmiä luonnosta peräisin olevien väriaineiden tuotantoon ja niiden käyttöön, mikä mahdollistaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisten sovellusten kehittämisen tekstiileissä, pakkauksissa ja pinnoitteissa. Lisäksi BioColour-hanke pyrkii vakiinnuttamaan bioväriaineiden tuottamiseen ja käyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja eettisiä näkökulmia ja siten vahvistamaan kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista taloudessa ja kuluttajakäyttäytymisessä. Hanketta johtaa Helsingin yliopisto, jonka lisäksi hankkeessa on mukana kahdeksan partneria, kuten Luke, North Carolina State University ja Itä-Suomen yliopisto.

Biovärit – Väripaletti biopohjaisille väriaineille ja pigmenteille.
Lisätietoja: Erikoistutkija Marjo Keskitalo, Luonnonvarakeskus.