Uutiset Ilmasto, Maatalous, Ruoka, Ympäristö

Luonnonvarakeskus (Luke) kehittää maitoketjun tutkimusinfraansa kahden tutkimusnavetan kokonaisuudella. Jokioisten ja Maaningan tutkimusnavetat muodostavat yhdessä kansainvälisen tutkimusalustan, joka tukee maitoketjun toimijoita sekä huippututkimusta kestävän ja kilpailukykyisen tuotannon edistämiseksi.

Kestävä maidontuotanto on merkittävä osa kotimaista ruoantuotantoa, huoltovarmuutta ja ruokaturvaa. Maitoketjun tärkeimpiä tutkimusteemoja ovat hiilineutraali ja kannattava tuotanto, eläinten hyvinvointi sekä monimuotoisuuden turvaaminen ja edistäminen maitoketjussa.

– Suomen maatalouden suhteellinen kilpailukyky on nurmeen perustuvassa maitoketjussa. Haluamme päivittää inframme niin, että voimme tehdä laadukasta tutkimusta yhdessä kotimaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa ja tukea huippututkimuksen avulla tuotannon kestävyyttä ja kilpailukykyä, Luken hallintojohtaja Ilkka P. Laurila sanoo.

Luke terävöittää Jokioisten ja Maaningan tutkimusnavettojen profiileja siten, että Jokioisten 150–180 eläimen uudisnavetassa tehtävä tutkimus keskittyy terveeseen, tehokkaaseen ja kestävään lehmään.
– Tutkimus painottuu kotieläintieteeseen, genetiikkaan, jalostukseen, ravitsemukseen sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin yhdessä kotimaisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa. Jokioisten navetan fokus on siis nautaeläimessä, kertoo Luken pääjohtaja Johanna Buchert.

Maaninka on puolestaan systeemitason maidontuotannon tutkimusalusta, jossa tutkimus keskittyy nurmeen perustuvaan, hiilineutraaliin maidontuotantoon, maidontuotannon ympäristövaikutuksiin ja energiaratkaisuihin. Tutkimus tapahtuu maatilatasolla, ja ​tavoitteena on hallittu, laadukas ja tehokas maitoketju kokonaisuutena.

– Nämä navettamme yhdessä muodostavat kansainvälisesti kilpailukykyisen tutkimusalustan, jossa tähdätään huippututkimukseen yhdessä kumppaneiden kanssa, Buchert sanoo.

Maaningan tutkimusnavetan toiminnallisuutta, laatua ja tehokkuutta tullaan parantamaan peruskorjauksella ja laiteinvestoinneilla. Peruskorjattavaan navettaan mahtuu 65 lehmää sekä nuorkarja. Jokioisille rakennetaan yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa kokonaan uusi navetta, joka vastaa huippututkimuksen tarpeita. Investoinnille on tehty alustava rahoitussuunnitelma, mutta se ja projektin laajuus tarkentuvat vuoden loppuun mennessä. Tavoitteena on aloittaa navetan rakentaminen ensi vuonna.

– Sitä ennen keskustelemme vielä maakuntien ja alueiden johdon sekä muiden mahdollisten lisärahoittajien kanssa. Tämä on äärimmäisen tärkeä ja pitkäaikainen projekti, johon toivomme aktiivista rahoituspanosta ja yhteistyötä sidosryhmiltä, Buchert painottaa.