Uutiset Riista

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tavoitteena on aloittaa susien merkitseminen GPS-pannoilla helmikuun 2019 loppupuolella etupäässä Pohjois-Savossa, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa. Merkintäpyynti jatkuu sääolosuhteista riippuen enintään huhtikuun puoliväliin asti.

Luonnonvarakeskus on jo aikaisemmin tiedottanut valmistelevansa susien pannoituksia Pohjois-Pohjanmaalla.

Merkintäpyynnissä susi nukutetaan helikopterista käsin ja nukutetulle sudelle asennetaan panta ja korvamerkki. Valtaosa pannoista on niin kutsuttua Iridium-mallia, joista paikannustieto välittyy satelliitin kautta palvelimelle aiempaa varmemmin.

Pannoitukset osana susikannan koon arviointia

Pantasusien seurantatietoa käytetään susikannan koon arvioinnissa, arviointimenetelmiä kehittävässä tutkimuksessa ja ekologisissa tutkimuksissa.

Pantasusien paikannustiedot 5 x 5 km ruuduissa ovat kaikkien kiinnostuneiden nähtävissä myös Riistahavainnot.fi-palvelussa. Maaliskuusta elokuuhun paikannustietoja ei kuitenkaan esitetä suden lisääntymisajan vuoksi. Paikannustietojen näyttämisellä pyritään ennaltaehkäisemään erityisesti susien aiheuttamia koiravahinkoja metsästyskauden aikana.