Uutiset Riista

Luonnonvarakeskus (Luke) jatkaa vuonna 2014 aloitettua talvisen hirvikannan seurantaa lentolaskennoin. Laskennat alkavat 13.1., ja ne keskittyvät Lappiin ja Pohjois-Pohjanmaalle.

Kuva: Katja Ikonen, Luke.

Laskennat tehdään Sodankylän, Rovaniemen, Pudasjärven ja Iin seudun riistanhoitoyhdistysten alueilla. Laskenta alkaa Sodankylästä ja Rovaniemeltä. Lennot kestävät kolmesta neljään viikkoa, ja ne tehdään pienellä Robinson-tyyppisellä helikopterilla.

Laskenta perustuu etäisyysmenetelmään (distance sampling), joka sopeutuu joustavasti erilaisiin laskentaolosuhteisiin. Menetelmässä havainnoidaan hirvilaumojen ja yksittäisten hirvien etäisyyksiä laskentalinjasta, minkä avulla arvioidaan laskennassa esiintyvää havaittavuutta. Etäisyysmenetelmä on myös kansainvälisesti laajassa käytössä.

Lentolaskennalla tuetaan hirvikannan arvioinnin muita aineistoja ja järjestelmiä, kuten sähköistä hirvikorttijärjestelmää sekä Luken käyttämää matemaattista hirvikannan arviointimallia. Kanta-arviointi tuottaa tietoa riistahallinnon hirvikannan säätelyn suunnitteluun.