Uutiset Riista

Luonnonvarakeskus (Luke) on jatkanut vuonna 2014 aloitettua talvisen hirvikannan seurantaa lentolaskennoin.  Tammikuun puolivälissä alkaneet laskennat ovat sujuneet hyvissä olosuhteissa: Rovaniemen hirvitalousalueen laskenta on tehty ja lennot jatkuvat nyt Pudasjärvellä ja Iin seudulla.

Rovaniemen hirvitalousaleen laskentalinjat onnistuttiin lentämään hyvissä olosuhteissa kahdessa viikossa. Laskentalinjaa kertyi noin 4000 kilometriä.

– Hirviä nähtiin tällä kertaa enemmän kuin aikaisemmin vuonna 2015. Laskenta-aineistoa analysoidaan parhaillaan,  ja kanta-arviot valmistuvat helmikuun loppupuolella, kertoo Luken tutkija Antti Paasivaara.

Kuva: Katja Ikonen, Luke.

Laskennat tehdään Sodankylän, Rovaniemen, Pudasjärven ja Iin seudun Riistanhoitoyhdistysten alueilla. Lennot kestävät kolmesta neljään viikkoa, ja ne tehdään pienellä Robinson-tyyppisellä helikopterilla.

Laskenta perustuu etäisyysmenetelmään (distance sampling), joka sopeutuu joustavasti erilaisiin laskentaolosuhteisiin. Menetelmässä havainnoidaan hirvilaumojen ja yksittäisten hirvien etäisyyksiä laskentalinjasta, minkä avulla arvioidaan laskennassa esiintyvää havaittavuutta. Etäisyysmenetelmä on myös kansainvälisesti laajassa käytössä.

Lentolaskennalla tuetaan hirvikannan arvioinnin muita aineistoja ja järjestelmiä, kuten sähköistä hirvikorttijärjestelmää sekä Luken käyttämää matemaattista hirvikannan arviointimallia. Kanta-arviointi tuottaa tietoa riistahallinnon hirvikannan säätelyn suunnitteluun.

Uutinen päivitetty 31.1.2020.