Uutiset Yleinen

Innostutko monitieteellisestä, innovatiivisesta ja kansainvälisestä työskentelystä? Oletko tieteenalasi suunnannäyttäjä? Etsimme tutkimusprofessoria vahvistamaan Luken tutkimusta maatalouden vesiensuojelun ja kestävän maataloustuotannon edistämiseksi

Tutkimusprofessorin tehtäviin kuuluu korkeatasoisen tutkimuksen tekeminen ja tieteellisen perustan luominen maatalouden vesisuojelulle ja kestävälle maataloustuotannolle.

Tutkimusprofessorilta odotetaan olevan hydrologian, soveltavan ekologian, maaperä- tai maataloustieteen tai vastaavan tieteenalan tohtorin tutkinto. Tehtävien menestyksellinen suorittaminen edellyttää vahvat metodologiset taidot maaperän fysiikassa ja vesikemiassa. Hakijalla on erityisen tärkeää, että häneltä löytyy korkealaatuinen tieteellinen julkaisurekisteri. Lisäksi odotamme olevan asiantuntija orgaanisen ja/tai epäorgaanisen kemian soveltamisessa sekä omaavan tuntemusta maaperän fysiikasta ja maatalouden hydrologiasta.

Näiden lisäksi edellytämme hakijalla olevan muun muassa hyvät vuorovaikutustaidot sekä kansainvälisiä akateemisia johtamistaitoja ja kykyä hakea laaja-alaisesti ulkopuolista rahoitusta. Odotamme ehdokkaan kykenevän empiiriseen tutkimustyöhön ja yhteistyöhön asiakkaiden kanssa sekä osallistuvan aktiivisesti tiedeviestintään ja tieteellisten tulosten käytäntöön vientiin.

 

Tehtävä on määräaikainen ja kestää viisi vuotta. Tehtävä alkaa 1.6.2022.

Hakuaika päättyy 3.1.2022 klo 16.

Hakuilmoitus kokonaisuudessaan löytyy alla olevasta linkistä:

Tutkimusprofessori, maatalouden vesistökuormituksen hallinta