Uutiset Ilmasto, Metsä, Talous

Lukelaiset Jussi Lintunen ja Jussi Uusivuori ovat saaneet the Journal of Forest Economics -lehden Sören Wibe -palkinnon hiilensidontaan kannustavia ohjauskeinoja käsittelevästä artikkelistaan. Lehden perustajan mukaan nimetty palkinto annetaan kahden vuoden välein parhaalle tutkimusartikkelille.

Kahden vuoden aikana Journal of Forest Economics -lehdessä on julkaistu 71 artikkelia, joiden joukosta valinta tehtiin. Lintusen ja Uusivuoren artikkeli On the Economics of Forests and Climate Change: Deriving Optimal Policies julkaistiin vuonna 2016.

– Artikkelissa julkaistun tutkimuksemme mukaan metsien hiilensidontaan voidaan kohdistaa erilaisia ohjauskeinoja. Tällä hetkellä politiikassa ei oteta riittävästi huomioon metsien ja niiden käytön ilmastovaikutuksia, pohtii tutkimusprofessori Jussi Uusivuori.

Metsien ja biomassan käytön ilmasto-ohjaus voidaan toteuttaa eri tavoin, mutta ohjauskeinojen tulee olla toistensa kanssa yhteensopivia. – Metsänhoidon kannustimien lisäksi myös puunkäytölle olisi tarkoituksenmukaista asettaa ohjaus, joka kannustaa pitkäkestoisia hiilivarastoja kerryttävään puunkäyttöön, toteaa tutkija Jussi Lintunen.

Hiilinieluille hinta

Artikkelin aihe on polttava sekä Suomessa että kansainvälisesti. EU:n ilmastopolitiikassa on käytössä monia kannustimia kasvihuonekaasupäästöjen ilmastovaikutusten hillitsemiseksi, mutta hiilensidontaan ei ole kannustimia. Tutkimuksessa etsitään poliittisia ohjauskeinoja, joilla päästäisiin hyvään ja kustannustehokkaaseen lopputulokseen metsien hiilinielujen hinnoittelussa. Mukana tarkastelussa ovat metsänomistajat, yritykset ja yhteiskunnan päätöksentekijät sekä lopputuotteiden kuluttajat.

– Suosituksemme on se, että politiikkaa pitää viedä toimijatasolle. Maanomistaja ja metsänomistaja vastaavat niistä toimista, joilla tämä hiilensidonta tehdään. Nyt asiaa käsitellään vain valtioiden tasolla, kertoo Uusivuori.

– Hiilinielujen markkinat kytkeytyvät myös EU:n LULUCF-regulaatioon. Mallissamme hiilensidontakorvauksilla ohjattaisiin metsänomistajien käyttäytymistä niin, että hiilivaraston koko kasvaisi ohjauksettomaan tilanteeseen nähden, Lintunen täydentää.

Lintunen ja Uusivuori tekevät metsä- ja ympäristöekonomian tutkimusta. Luken Biotalous ja ympäristö -yksikön Yritys- ja ympäristötalous -ryhmässä aiheen parissa työskentelee aktiivisesti nelisen henkeä, ja viime vuosina tutkijat ovat tehneet useita julkaisuja teemasta, jossa taloustiede liitetään kiinteästi metsätieteisiin.