Uutiset Kala, Ruoka

Luonnonvarakeskuksen (Luke) vetämä 10 miljoonan euron EU-rahoitteinen hanke SIMBA (Sustainable innovation of microbiome applications in food system) käynnistyy 1.11. ja ryhtyy ratkomaan ruoantuotannon haasteita. SIMBA-hankkeessa tutkitaan ja testataan innovatiivisia mikrobiomiratkaisuja, joiden avulla voidaan tuottaa kestävästi enemmän laadukasta, turvallista ja terveellistä ravintoa.

Globaali väestönkasvu ja ilmastonmuutos luovat monitahoisia haasteita ruoantuotannolle. Viljelykelpoisen maan pinta-ala vähenee kun merenpinta nousee rannikoilla ja sisämaata vaivaavat kuivuus ja saastuminen. Samaan aikaan kasvavalle maapallon väestölle pitäisi pystyä tuottamaan nykyistä enemmän turvallista ja terveellistä ruokaa.

Kasvintuotanto on yhä riippuvaisempaa kemiallisista lannoitteista, joilla on usein negatiivisia ympäristövaikutuksia. Kalojen luonnollisia populaatioita uhkaa liikakalastus, kun taas kalanviljelyssä eläinten hyvinvointi voi vaarantua ja ympäristö saastua. Tarvitaan kestäviä viljelytekniikoita, jotka jättävät maapallolle ja tuleville sukupolville monipuolisen ja elinkelpoisen ekosysteemin.

Kestävää, laadukasta ja turvallista elintarviketuotantoa

SIMBA vastaa tulevaisuuden haasteisiin tutkimalla mikrobiomeja ja niiden vaikutuksia elintarvikeketjuissa sekä testaamalla erilaisia mikrobiomiratkaisuja käytännössä. Mikrobiomilla tarkoitetaan tietyn elinympäristön, kuten ihmiskehon, eläinten ja niiden osien, mikrobien yhteisöä. Mikrobiomi koostuu bakteereista, arkeista, sienistä, viruksista ja alkueliöistä. Mikrobiomit ovat välttämätön edellytys elämälle ja terveydelle, ja ne ovat myös oleellinen osa ruokaketjua. Mikrobiomien vaikutuksesta ja mahdollisuuksista ruokaketjuissa tiedetään kuitenkin vielä hyvin vähän.

”Hankkeen yleisenä tavoitteena on saada parempi käsitys meren ja maan elintarvikeketjuihin liittyvistä mikrobiomien rakenteesta ja toiminnoista, sekä varmistaa elintarvikejärjestelmän mikrobi-innovaatioiden kokonaiskestävyys. Tutkimuksemme johtaa lisääntyneeseen elintarviketuotantoon, sen parempaan laatuun ja turvallisuuteen”, kertoo SIMBA-hankkeen koordinaattori, johtava tutkija Anne Pihlanto Lukesta.

Viljelyä aavikolla ja uusia keinoja diabeteksen hoitoon?

SIMBA-hankkeessa on mukana 23 tutkimuslaitosta ja teollisuuden toimijaa ympäri Eurooppaa. Neljän vuoden aikana hankkeessa tehdään paitsi poikkitieteellistä tutkimusta, myös testataan mikrobi-innovaatioiden kaupallisia sovelluksia.

SIMBA-hankkeessa mukana olevat yritykset testaavat muun muassa, kuinka peruna saataisiin kasvamaan aavikolla. ”Aavikkojen saaminen viljelykäyttöön olisi merkittävä edistysaskel viljelykelpoisen pinta-alan lisäämiseksi globaalisti. Aavikoilla testaaminen edesauttaa myös SIMBAn vaikuttavuutta Euroopan ulkopuolella, etenkin niillä alueilla, joilla ruoasta on pulaa”, toteaa Pihlanto. Hankkeessa testataan myös ihmisravinnoksi fermentoitua rypsituotetta, jonka toivotaan tuovan helpotusta kakkostyypin diabeteksen hoitoon. Kaupallisina tuotteina hankkeesta odotetaan myös uusia kalankasvatusrehuja, jotka ovat sekä kaloille että ihmisille turvallisia ja terveellisiä.

SIMBA-hanke edistää Suomen asemaa mikrobiologian tutkimuksen ykkösmaana. Luke on profiloitunut Innovatiiviset ruokajärjestelmät -tutkimusohjelmassaan juuri elintarvikemikrobien tutkimuksessa.  Suomesta hankkeessa on mukana myös Helsingin yliopisto, joka edustaa maailman kärkeä suolistomikrobiologian tutkimuksessa.

Lisätietoja antaa hankkeen koordinaattori, johtava tutkija Anne Pihlanto: anne.pihlanto@luke.fi, +358 29 532 6438

SIMBA (Sustainable innovation of microbiome applications in food system) on EU:n Horizon 2020 -ohjelman rahoittama hanke. Hanke kestää neljä vuotta (11/2018–10/2022) ja saa EU-rahoitusta 10 milj. euroa. Luonnonvarakeskuksen osuus EU-rahoituksesta on 1,4 milj. euroa.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 818431