Uutiset Maatalous, Tilasto

Luomutuotannon kannattavuus on noussut viime vuosina selvästi paremmaksi kuin tavanomaisen maataloustuotannon. Esimerkiksi luomumaidontuotannossa omalle työlle ja pääomalle saatava korvaus on jopa kolminkertainen tavanomaiseen verrattuna. Luomutilojen paremman kannattavuuden taustalla ovat heikompia satoja kompensoivat korkeammat tuotehinnat, luomutuet, suurempi tilakoko ja alhaisemmat tuotantokustannukset.

Kuva: Yrjö Tuunanen, Luke

Vuonna 2015 tavanomaista tuotantoa harjoittavilla tiloilla yrittäjätulo oli 13 700 euroa vuodessa, kun se luomutuotantoa harjoittavilla oli keskimäärin lähes 28 000 euroa. Luomutiloilla yrittäjäperhe sai 10 euron korvauksen työtunnille sekä kolmen prosentin koron tuotantoon sijoitetulle omalle pääomalle. Tavanomaista tuotantoa harjoittavilla tiloilla jäätiin puoleen näistä.

Tuotantokustannukset ovat luomussa alhaisemmat

Luonnonmukaista ja tavanomaista tuotantoa harjoittavien tilojen myyntituottojen ja tukien summa, kokonaistuotto, oli kutakuinkin yhtä suuri, noin 140 000 euroa. Tästä oli tukien osuus luomutiloilla keskimäärin 50 prosenttia ja tavanomaista tuotantoa harjoittavilla 31 prosenttia. Muut kasvinviljelytilat -ryhmässä luomutilojen tuen osuus oli noin 75 prosenttia ja tavanomaisilla 50 prosenttia. Maitotiloilla tukien osuus oli kuitenkin ryhmissä sama, noin 30 prosenttia.

Tuotantokustannus, sisältäen myös omasta työstä ja pääomasta aiheutuvat kustannukset, oli vuonna 2015 luomutuotantoa harjoittavilla noin 163 000 euroa, mikä oli 26 000 euroa alhaisempi kuin tavanomaisessa tuotannossa.

”Ero syntyi pääasiassa tarvikekustannuksissa ja siellä erityisesti lannoite- ja energiakustannuksissa. Työkustannuksessa ei ollut eroa luomutuotannon ja tavanomaisen tuotannon välillä”  sanoo kannattavuuskirjanpidon tutkimuspäällikkö Arto Latukka Luonnonvarakeskuksesta.

Kokonaistuotto ja tuotantokustannukset sisältävät myös tiloilla tuotetun ja käytetyn rehun arvon. Rehun arvo oli tavanomaista tuotantoa harjoittavilla jonkin verran pienempi kuin täysin luomussa olevilla. Osittain luomussa olevien ja tavanomaista tuotantoa harjoittavien välillä ero oli pienempi.

Tavanomaisen tuotannon omavaraisuusaste eli oman pääoman osuus koko pääomasta oli 73 prosenttia ja luomutuotannon noin 70 prosenttia. Yritykset eivät ole keskimäärin tarkasteltuna velkaantuneita. Hivenen heikomman vakavaraisuuden ja myös suuremman tulosvaihtelun vuoksi luomutuotannon riskitaso on hivenen suurempi kuin tavanomaisen tuotannon.

Luomutilojen satotasot ovat puolet tavanomaisesta

Kasvinviljelytiloista luomutuotantoa harjoittavien tilojen viljojen keskisato oli vuonna 2015 noin puolet pienempi kuin tavanomaista tuotantoa harjoittavien tilojen. Tarkastelussa ei ole voitu ottaa huomioon luomutuotantoon liittyviä välivuosia. Kasvintuotannon monimuotoisuudessa ei ollut eroja tuotantoryhmien välillä.

Luomutuotannon kannattavuustulokset on laskettu noin 100 luomutilan perusteella, jotka sisältyvät Luonnonvarakeskus, Luken 840 tilan kannattavuuskirjanpitotila-aineistoon. Luomutulokset on tuotettu tilivuodesta 2000 lähtien.

Tuotantoryhmät vertailtavissa Taloustohtori -sivustolla

Tavanomaista tuotantoa harjoittavien kirjanpitotilojen keskipeltoala oli vuonna 2015 noin 60 hehtaaria ja luomutukea saaneiden 75 hehtaaria eli neljänneksen suurempi. Koska luomutuotannon ja tavanomaisen tuotannon tuotantosuuntajakaumakin on erilainen, tarjoaa Taloustohtori-sivusto mahdollisuuden vertailla ryhmiä tuotantosuunnittain. Tämän lisäksi luomutilat on nyt jaettu tilivuodesta 2014 lähtien niihin, joilla koko tuotanto on luonnonmukaista ja niihin, joilla vain osa tuotannosta on luomua.

Tarkennetut tulokset on nähtävissä Taloustohtori -sivuston Maa- ja puutarhatalous-palvelussa: www.luke.fi/taloustohtori