Uutiset Maatalous, Ruoka, Yleinen

Luomuinstituutin johtajan tehtävään on valittu maatalous- ja metsätieteiden tohtori Sari Iivonen ajalle 1.1.2017 – 31.12.2020.

Kuva: Juuli Aschan
Kuva: Juuli Aschan

Luomuinstituutti on Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Helsingin yliopiston (HY) yhteinen monitieteinen tutkimus- ja asiantuntijaverkosto, jonka tehtävänä on tuottaa tutkittua tietoa luonnonmukaisesta tuotannosta ruokaketjun kehittämiseksi Suomessa.

Luomuinstituutin johtaja vastaa instituutin toiminnasta ja taloudesta sekä rakentaa aktiivisesti monialaista luomututkimusta tukevaa hankekantaa yhteistyössä tutkija- ja asiantuntijaverkoston kanssa. Johtaja raportoi instituutin toiminnasta Luken pääjohtajalle ja HY:n rehtorille sekä Luomuinstituutin ohjausryhmälle.

”MMT Sari Iivonen johtaa tällä hetkellä useita luomuhankkeita. Hän on tehnyt vahvasti töitä elintarvikeketjun tutkimuksen kanssa Ruralia-instituutissa muun muassa kestävä ruokaketju –painoalalla”, kertoo Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Johanna Buchert valinnan taustoista.

”Sari Iivonen on ollut Luomuinstituutin ohjausryhmän varajäsen ja seurannut sitä kautta toimintaa ja hänellä on selkeä näkemys luomun ja luomututkimuksen mahdollisuuksista Suomen elintarvikeketjulle”, toteaa johtaja Sami Kurki Ruralia instituutista

Luomuinstituutti on hallinnollisesti sijoitettu Luonnonvarakeskukseen.