Uutiset Metsä

Metsähallituksen ensimmäiset Etelä-Suomen metsätalousalueelle sijoittuvat luomukeruualueet perustettiin viime kesänä Pohjois-Karjalaan ja Pirkanmaalle.

– Metsähallituksen talouskäytössä olevat monikäyttömetsät soveltuvat puuntuotannon lisäksi myös monien muiden elinkeinojen harjoittamiseen, Metsähallitus Metsätalous Oy:n maankäyttöpäällikkö Antti Maukonen toteaa.

Metsähallituksen metsätalousalueita on liitetty luomuvalvontaan niin sanotulla selvittäjämallilla, jossa selvittäjä hoitaa valvontaan liittyvät tehtävät metsänomistajan puolesta. Suomen 4H-liitto on ollut mukana selvitystoiminnassa jo parikymmentä vuotta. Tällä hetkellä laajojen alueiden selvityksistä vastaa järjestön omistama Youngfour Oy. Selvitystyön tuloksen syntyy luomukeruualuekarttoja, joita välitetään luomuvalvonnassa mukana oleville yrityksille. Kartat eivät ole julkisia.

Metsähallitus on ollut mukana luomukeruualueiden sertifikaatissa vuodesta 1999 lähtien. Alueita on aiemmin perustettu Lappiin sekä Ylä-Kainuuseen. Marjasadot vaihtelevat vuosittain eri puolilla, ja raaka-aineen riittävyyden turvaamiseksi on tärkeää, että luomukeruualueita löytyy ympäri Suomea. Näin keruuta voidaan ohjata parhaimmille satoalueille.

– Marja-alan yrittäjille on erittäin tärkeää saada luomukeruualueita myös Kainuun eteläpuolelle. Toivottavaa on, että keruualueet olisivat mahdollisimman yhtenäisiä poimijoiden työn helpottamiseksi, suomussalmelaisen marjanjalostusyritys Kiantama Oy:n laatu- ja vastuullisuuspäällikkö Riitta Ryyti toivoo.

Pakuri kiinnostaa yrittäjiä. Kuva: Luken kuva-arkisto, Erkki Oksanen.

Luomukeruualueiden perustaminen on aina tarveharkintaista ja lähtee luomuraaka-aineita tarvitsevien yritysten tarpeesta. Luomuvalvonta sekä siihen liittyvä vuosittainen alueiden luomukelpoisuuden selvitystyö aiheuttaa kuluja, joten sertifioiduilla alueilla tulee olla käyttöä.

Suomen metsissä kasvavat puhtaat luonnontuotteet kiinnostavat markkinoilla ja luomusertifioinnin avulla voidaankin tuottaa merkittävää lisäarvoa luonnontuotejalosteisiin. Volyymiltaan suurimpia luomukeruualueiden hyödyntäjiä ovat suomalaiset isot marja-alan yritykset. Viime vuosina erikoiskeruutuotteita – esimerkiksi kuusenkerkkää ja pakuria – luomuna jalostavat yritykset ovat lisänneet merkittävästi raaka-aineostojaan.

Eteläisen Suomen keruualueiden perustaminen pilotoitiin Suomen metsäkeskuksen sekä Luonnonvarakeskuksen yhteistyönä Luomua ja luonnontuotteita (LULUME) -hankkeessa. Pilotissa tehtiin tiiviistä yhteistyötä Metsähallituksen sekä luomukeruualueiden selvitystoimintaa harjoittavan yrityksen kanssa.