Uutiset Kala, Maaseutu, Maatalous, Metsä, Talous

Lukessa on valmisteilla yli sektorirajojen ulottuva synteesiraportti koronaviruksen lähiajan vaikutuksista. Työssä keskitytään luonnonvara-alan elinkeinovaikutuksiin erityisesti maa-, metsä- ja kalataloudessa sekä luontoon perustuvilla matkailu- ja palvelualoilla. Raportti julkistetaan syksyllä 2020.

– Pääasiassa arvioimme, kuinka koronapandemia vaikuttaa suoraan eri toimialoihin seuraavien yhden tai kahden vuoden aikana. Lisäksi käsittelemme pidempikestoisia vaikutuksia ja ennakointimahdollisuuksia 2020-luvun loppua kohden, kertoo raportista vastaava, johtava tutkija Pasi Rikkonen Lukesta.

Synteesiraportti on tarkoitettu luonnonvara-alalla toimiville ja päätöksiä tekeville, jotka tarvitsevat kokonaiskuvaa eri kehityspoluista ja niiden vaikutuksista. Näkökulma painottuu siihen, miten koronapandemia, sen eteneminen, toipuminen ja vastaaviin kriiseihin varautuminen sovitetaan yhteen myös muiden muutosvoimien kanssa eri toimintaympäristöissä.

– Hyödynnämme työssä aikaisemmin tehtyjä arvioita muun muassa maa-, metsä- elintarvike- ja kalatalouden sekä matkailualan suhdanteista ja tilanteesta. Tilannekuvan tarkentaminen ja kehitysvaihtoehtojen tarkastelu korostuvat aikoina, jolloin useat muutosvoimat vaikuttavat yhteiskunnassamme, toteaa Rikkonen.