Uutiset Ilmasto, Kala, Maatalous, Metsä, Riista, Ruoka, Talous, Ympäristö

Luonnonvarakeskus (Luke) on koonnut tulevaa hallitusohjelmaa varten toimenpidesuositukset, joiden avulla turvataan luonnonvarojen säilyminen ja samanaikaisesti niiden kestävä hyödyntäminen. Näin Suomella on mahdollisuus kestävään hyvinvointiin.

Kun rajallisia raaka-aineitamme käytetään kestävästi ja viisaasti, vastaamme ilmastohaasteeseen ja samalla edistämme hyvinvointia, työllisyyttä ja talouden kasvua. Tämä edellyttää, että jalostamme korkean arvon tuotteita ja kehitämme luonnonvaroihin perustuvia aineettomia palveluja.

Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tueksi tarvitaan tutkimuspohjaisia ratkaisuja varmistamaan luonnon monimuotoisuus, lisäämään hiilinielujen määrää ja vähentämään tuotannon haitallisia ympäristövaikutuksia.

Luken suosituksessa on viisi kokonaisuutta, joiden kehittämiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota seuraavalla hallituskaudella:

  1. Kunnianhimoa ilmastopäätöksiin ja toimenpiteitä monimuotoisuuden turvaamiseen
  2. Kestävää kasvua metsiin perustuvasta biokiertotaloudesta
  3. Kestävä, kannattava ja kilpailukykyinen ruokajärjestelmä
  4. Kestävää liiketoimintaa vesiluonnonvaroista
  5. Tutkimukseen pohjautuvia ratkaisuja

Tutustu suosituksiin tarkemmin.