Uutiset Yleinen

Luonnonvarakeskuksen (Luke) peltokasvien tutkimus- ja viranomaistehtävissä on tarpeen toteuttaa kenttäkokeita kokeellisen aineiston tuottamiseksi. Jatkossa Etelä-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa ja Lapissa tehtävät kenttäkokeet hoidetaan kumppaneiden kanssa. Luke vastaa jatkossakin kokeiden suunnittelusta, tulosten analysoinnista ja raportoinnista.

Kasvintuotannon tutkimus- ja asiakashankkeiden, kasvinsuojeluaineiden tehokkuuden testauksen sekä Lapissa toteutettavien virallisten lajikekokeiden kenttäkokeet siirtyvät tulevasta kasvukaudesta alkaen uusien kumppaneiden toteutettavaksi. Toiminnan uudelleen järjestely toteutettiin julkisella hankintamenettelyllä. Valituksi tulivat seuraavat kumppanit:

  • Etelä-Pohjanmaa (Ylistaro): Seinäjoen ammattikorkeakoulu, kasvinsuojeluaineiden tehokkuuden testauksen sekä tutkimus- ja asiakkuushankkeiden kenttäkokeet
  • Etelä-Savo (Mikkeli): Anssi Laamanen Oy, pelto- ja nurmikasvien tutkimushankkeiden tilakokeet mukaan lukien luomututkimus ja Yrjö Ehrnrooth (Pellosniemen pakkaamo) tutkimushankkeiden kenttäkokeet mukaan lukien kasvinsuojeluaineiden tehokkuuden testaus ja luomututkimus
  • Lappi: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, viralliset nurmien lajikekokeet ja tutkimus- ja asiakashankkeiden kenttäkokeet

Toimintamallin muuttuessa Luken henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus siirtyä Luken toiselle toimipaikalle. Muutos koskee neljää teknisissä tehtävissä toimivaa henkilöä.

Luonnonvarakeskuksen peltokasvien kenttäkoetoimintaan liittyvän palvelutuotannon ja toimipaikkaverkoston uudistamisen taustalla on sekä julkisen tutkimusrahoituksen kokonaisuudistus että pyrkimys lisätä yhteistyötä toiminnoissa, joissa se on luontevaa. Luonnonvarakeskuksen ja uusien toimijoiden välinen yhteistyö vahvistaa tutkimuksen alueellista vaikuttavuutta.

”Keväällä 2020 siirsimme Kainuussa (Sotkamo) vilja- ja nurmikasvien ja Etelä-Pohjanmaalla (Ylistaro) vilja-, nurmi-, palko- ja öljykasvien virallisten lajikekokeiden kenttäkokeet Boreal Kasvinjalostus Oy:n tehtäväksi.  Osa peltokasvien kenttäkoetoiminnasta on hoidettu yhteistyössä kumppanien kanssa jo aiemmin, ja kokemukset kumppanimallista ovat olleet myönteisiä”, yksikönjohtaja Eeva-Liisa Ryhänen Lukesta sanoo.