Uutiset Metsä

Yksi hallituksen kärkihankkeista -Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä- rahoittaa metsätietojärjestelmän ja sähköisten palveluiden kehittämistä. Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) kehittäminen on yksi osa tätä kokonaisuutta. Tälle vuodelle rahaa myönnettiin vajaa 0,7 miljoonaa euroa.

Luonnonvarakeskus (aiemmin Metsäntutkimuslaitos) on seurannut Suomen metsien tilaa valtakunnan metsien inventoinneilla jo 1920-luvulta lähtien. Uusimmat metsävaratilastot perustuvat 11. VMI:hin, jonka maastotyöt tehtiin vuosina 2009–2013. Pitkän historian aikana tietosisältöä ja menetelmiä on kehitetty vähitellen vastaamaan uusiin tietotarpeisiin, unohtamatta metsätalouden kestävyyden seuraamisessa tarvittavia aikasarjoja. VMI:n maastoaineiston ja satelliittikuvainformaation yhdistelmänä tuotetaan nykyisin myös kunnittaiset metsävaratiedot ja ajantasaiset metsävarakartat. Lukelle myönnetty kärkihankerahoitus mahdollistaa nyt ison harppauksen menetelmien kustannustehokkuudessa ja tulosten käytettävyydessä.

 Kustannustehokasta tietoa uudella teknologialla

Digikameroiden ja maalaserkeilainten avulla on mahdollista saada nykyistä enemmän tietoa puiden runkojen muodosta ja laadusta sekä oksien määrästä ja paksuudesta. Esimerkiksi oksabiomassa voidaan uudella teknologialla määrittää myös pystyssä olevista puista, kun se on tähän mennessä edellyttänyt puun kaatamista ja yksittäisten oksien punnitsemista. Koealamittausten lisäksi uutta kaukokartoitusmateriaalia otetaan käyttöön myös alueellisten tulosten laskennassa. Tämä mahdollistaa tietojen tuottamisen luotettavasti myös kuntaa pienemmille alueille.

Visiona mahdollisuus tuottaa verkon yli vapaasti valittaville alueille. Kuva: Sakari Tuominen
Visiona mahdollisuus tuottaa verkon yli vapaasti valittaville alueille.
Kuva: Sakari Tuominen

Uusi laskentapalvelu parantaa tulosten käytettävyyttä

VMI-tulokset ja hakkuumahdollisuusarviot ovat julkisesti saatavilla Luken julkaisuina ja verkkopalveluna. Vaikka erilaisia tulostaulukoita on kymmeniä, ei käyttäjien tarvitsemaa tietoa ole välttämättä valmiina tai helposti saatavilla. Tietoja ei välttämättä ole raportoitu käyttäjää kiinnostavasta ositteesta, käyttäjän haluamalle aluejaolle, alueelle tai aikavälille. Luken yhtenä tavoitteena on verkossa toimiva avoin, joustava ja vuorovaikutteinen laskentapalvelu metsävaratiedoille ja hakkuumahdollisuusarvioille.

Päätöstukea maankäytön suunnitteluun

Metsävarakarttoihin voidaan yhdistää ennusteita puuntuotannon lisäksi myös muista ekosysteemipalveluista, kuten luonto- tai virkistysarvoista. Ennusteiden käyttökelpoisuuden edellytyksenä on tarkka metsävaratieto, jota kärkihankkeella kehitetään. Luken tavoitteena on kehittää metsävarakarttoihin perustuvia tuotanto- ja käyttömahdollisuusarvioita, joita voidaan käyttää esimerkiksi arvioitaessa erilaisten kaavamerkintöjen tarvetta ja vaikutuksia.