Uutiset Maatalous, Yleinen

Luonnonvarakeskuksen (Luke) Jokioisten ja Maaningan tutkimusnavetoiden lypsy- ja tuotannonseurantajärjestelmien toimittajaksi on valittu DeLaval.

DeLaval toimittaa Jokioisiin rakennettavaan uuteen tutkimusnavettaan kolmen lypsyrobotin automaattisen lypsyjärjestelmän ja Maaningan peruskorjattavaan tutkimusnavettaan yhden. Lypsyjärjestelmään sisältyy myös väkirehujen jakelu. Jokioisiin toimitetaan myös tutkimustoimintaan tarvittava putkilypsylaitteisto. Molemmissa kohteissa laitteet ja tuotannonseurantajärjestelmä integroidaan Luken tutkimustietojärjestelmiin.

”Suomen maatalouden suhteellinen kilpailuetu on nurmeen perustuvassa maitoketjussa. Kunnianhimoinen ja kansainvälisesti kilpailukykyinen maitoketjun tutkimus tarvitsee huippuluokan tutkimusympäristöt”, Luken pääjohtaja Johanna Buchert sanoo.

”DeLavalilla on toimintaa maailmanlaajuisesti, ja meillä on aikaisempaa kokemusta eri maissa tehtävästä yhteistyöstä tutkimuskeskusten kanssa. Siksi onkin hienoa päästä toimittamaan laitteet ja ohjausjärjestelmät Luken tutkimusnavettoihin ja siten myös osaksi Suomessa tehtävää maidontuotannon huippututkimusta”, sanoo Jari Virrankoski DeLavalin Suomen ja Itäisen Euroopan johtaja.

Entistä tarkempaa tietoa tuotannon tueksi

Luke kehittää maitoketjun tutkimusinfrastruktuuriaan rakennuttamalla Jokioisiin uuden tutkimusnavetan ja peruskorjaamalla Maaningan navetan yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Navetat muodostavat yhdessä kansainvälisen tason tutkimusympäristön, joka tukee maitoketjun toimijoita sekä huippututkimusta kestävän ja kilpailukykyisen tuotannon edistämiseksi.

Uudella automaattisella lypsyjärjestelmällä voidaan kerätä aikaisempaa tarkempaa jatkuvaa tietoa lypsylehmän tuotannosta ja hyvinvoinnista. Tätä tietoa voidaan käyttää kehitettäessä laadukkaampaa tuotantoa myös ympäristövaatimukset huomioiden.

Senaatti-kiinteistöt on aloittanut tutkimusnavetan rakentamisen Jokioisilla. Tavoitteen mukaan tutkimusnavetta valmistuu syksyllä 2022. Maaningan peruskorjaus on käynnissä, ja se valmistuu alkuvuodesta 2022.