Uutiset Yleinen

Luonnonvarakeskuksessa (Luke) avoinna olleisiin johtajanvirkoihin on valittu kolme henkilöä Luken ulkopuolelta ja kaksi Lukesta. Tehtävät täytetään ajalle 1.1.2021–31.12.2025.

– Vuoden 2019 lopussa päivitetyn strategiamme tavoitteet ovat kunnianhimoiset: Haluamme olla mukana ratkaisemassa luonnonvarojen kestävään käyttöön, ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä haasteita kansallisesti ja kansainvälisesti sekä kehittää kestävää ja kilpailukykyistä uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvaa elinkeinotoimintaa. Olen erittäin iloinen, että saamme näiden rekrytointien kautta lisää monipuolista ja kansainvälistä osaamista Luken johtoon, toteaa Luken pääjohtaja Johanna Buchert.

TkT Jani Lehto on nimitetty Biotalous ja ympäristö -yksikön johtajaksi. Lehto siirtyy Lukeen VTT:ltä, jossa hän on toiminut viimeiset neljä vuotta 130 hengen Biomassan jalostus ja tuotteet -tutkimusalueen johtajana.

– On todella hienoa päästä Luken monialaiseen huippuorganisaatioon kehittämään suomalaista biotaloutta. Suomi tarvitsee jatkossa entistä korkeamman jalostusasteen biotaloutta, mutta samalla korostuvat myös erityisesti muun muassa kestävyyteen, luonnon monimuotoisuuteen sekä ilmastonmuutokseen liittyvät asiat. Tämä on erittäin inspiroiva haaste ratkaistavaksi.

FT Sirpa Thessler on nimitetty Luonnonvarat-yksikön johtajaksi. Thessler on johtanut Luken viranomais- ja asiantuntijapalveluiden ohjelmaa vuodesta 2017 lähtien.

– Luonnonvarat-yksikössä on hieno kattaus tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, käytäntöön vievää asiakastyötä sekä päätöksentekoa tukevaa viranomaistyötä luonnonvarojen kestävästä käytöstä. Olen iloinen päästessäni rakentamaan uusia kestäviä ratkaisuja monimuotoisuus-, vesistökuormitus- ja ilmastokysymyksiin yhdessä huippuosaajien kanssa.

FT Sanna Sorvari Sundet on nimitetty Tutkimusinfrastruktuuripalvelut-yksikön johtajaksi. Sorvari Sundet tulee Ilmatieteen laitokselta, jossa hän on viimeksi toiminut kansainvälisen ACTRIS-tutkimusinfrastruktuurin johtajana sekä Tutkimusinfrastruktuurit-ryhmän ryhmäpäällikkönä.

– Olen erittäin iloinen valinnastani tehtävään. Luken tavoite lisätä kansainvälistä toimintaa vahvistamalla tutkimusympäristöjä ja tietoaineistopalveluja on haaste, joka innostaa minua. Uskon, että yli kymmenen vuoden kokemukseni eurooppalaisista tutkimusinfrastruktuureista ja niiden rakentamisesta tuo lisäarvoa Lukelle. Menestyksen avaimet ovat yhdessä tekeminen, ratkaisuhalukkuus ja positiivinen ote. Olen luottavainen, että Luken osaavalla porukalla pääsemme vielä pitkälle.

YTM Mari Ylä-Jarkko on nimitetty Tilastopalvelut-yksikön johtajaksi. Hän siirtyy Lukeen Tilastokeskuksen taloustilastojen osastopäällikön tehtävästä.

– On hienoa tulla työskentelemään organisaatioon, jossa tuotetaan monipuolista tietoa luonnonvarojemme käyttöön liittyvän päätöksenteon tueksi. Olen koko urani tehnyt töitä tilastojen parissa ja haluan kehittää tilastointia vastaamaan entistä paremmin kotimaisia ja kansainvälisiä tarpeita. Toivon pystyväni tuomaan uutta Lukeen oman kokemukseni kautta, ja samalla minua motivoi uuden aihealueen oppiminen.

MMT Ilkka P. Laurila jatkaa Luken hallinto- ja sidosryhmäjohtajana.

Tänään nimitetyt johtajat ovat Luken johtoryhmän jäseniä ja raportoivat pääjohtajalle. Johtoryhmässä jatkavat aiemmissa tehtävissään tutkimusylijohtaja Antti Asikainen, Tuotantojärjestelmät-yksikön johtaja Anu Kaukovirta, talousjohtaja Jutta Petäjä, viestintä- ja markkinointijohtaja Kirsi Arvelo, digijohtaja Topi Hanhela sekä henkilöstöjohtaja Tuija Heikkinen. Lisäksi johtoryhmään kuuluu henkilöstön edustaja.